Welkom bij Traject24

Protestants evangelische gemeenschap
– onderdeel van de Protestantse Gemeente Driebergen –

(scroll naar beneden voor nieuwe Alpha-cursus)

Alt text for the image

Alpha-cursus start weer

De Alpha-cursus start weer In Driebergen, op 21 januari.

Informatie-avond
Wij nodigen je van harte uit voor onze eerste avond op zondag 21 januari. De avond start om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd in een huiskamer aan de Arnhemsebovenweg 62 in Driebergen. Meer info onder de knop ‘activiteiten’.

Januari 2018 start er weer een Alpha-cursus in Driebergen.

Wij nodigen je van harte uit voor onze informatie-avond op zondag 21 januari. De avond start om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd in een huiskamer aan de Arnhemsebovenweg 62 in Driebergen.

Uitgebreide informatie over de Driebergse Alpha-cursus vind je hier.

Identiteit van Traject24

Traject24 is een protestants-evangelische gemeenschap in Driebergen, onderdeel van de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD). Onze naam geeft aan, dat we 24 uur per dag de levensweg willen gaan met God. Dat wil zeggen:
• leven onder Gods leiding;
• dienen met de liefde van Jezus;
• delen van ons geloof in de kracht van de Heilige Geest.
De gemeenschap van Traject24 herkent zich in de woorden evangelisch en protestants.

Protestants geeft aan dat we aansluiting zoeken bij de geloofstraditie die al eeuwen oud is:
• Jezus Christus is Gods Zoon, door wie verzoening mogelijk is;
• de Bijbel is als Gods gezaghebbend Woord, onze bron en richtsnoer.

Evangelisch houdt in dat we zoeken naar het vormgeven van dit eeuwenoude geloof op een manier die herkenbaar is voor mensen die in deze tijd en cultuur leven. In onze geloofsuitingen zoeken we aansluiting bij de evangelische beweging:
• een persoonlijke relatie met Jezus Christus staat centraal;
• het verlangen naar vernieuwing door de werking van de Heilige Geest;
• nieuwe liederen, audiovisuele middelen en drama/toneel tijdens bijeenkomsten;
• kleine groepen als schakel tussen samenkomst en persoonlijk geloofsleven.

– – – – –

De bijeenkomsten van Traject24 worden gehouden in ’t Hoge Licht, Klaproos 2, Driebergen (bij de rotonde overgang Nijendal naar Damhertlaan) , aanvang 12.00 uur; koffie/thee vanaf 11.45 uur.

Iedereen is hartelijk welkom!

Christus centraal

Traject24 wil een christelijke gemeenschap zijn die God de eer geeft die Hem, als Schepper en Vader, toekomt. Hij heeft ons in het leven geroepen en van Hem zijn we afhankelijk.

Elkaar liefhebben

Als gemeenschap zijn we gericht op elkaar. Wij hebben elkaar lief, omdat God ons – als door Christus vernieuwde mensen – samenbrengt. Samen willen we vormgeven aan onze roeping om volgeling van Jezus Christus te zijn.

Gods liefde uitdragen

Vanuit onze bewogenheid met mensen om ons heen zoeken we naar wegen om Gods liefde en gerechtigheid, die we in Christus hebben ontvangen, te brengen op plaatsen waar dat nodig is.

Samen Jezus leren volgen in deze tijd