Sidderen

Op 3 januari jl. plaatste Hans Eschbach een bericht op Facebook met als titel ’Sidderen voor de rechterstoel’.
Zondag 6 januari las Irene van Houwelingen het voor in de bijeenkomst. Omdat we ons kunnen voorstellen dat sommigen het nog eens willen nalezen, hebben we het tijdelijk hier op de website geplaatst.

.

Sidderen voor de rechterstoel

(Verscheen van de hand van Hans Eschbach op Facebook op 3 januari jl.)

Ik ben ooit een keer naar de rechtszaal gegaan om te zien hoe het er daar aan toegaat. Gelukkig heb ik zelf nooit voor zo’n rechterstoel gestaan, want ik zag heel wat benauwde gezichten.
Die benauwde gezichten zie ik soms ook bij gelovige mensen, die aan het einde van hun leven komen en beseffen, dat het niet lang meer zal duren voor zij voor de rechterstoel van Christus zullen staan. Natuurlijk, ik ben wel gelovig, maar toch… Ik proef angst en onzekerheid.

Vandaag las ik in de Bijbel 2 KorintiUers 5:10, waar staat: ‘Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Iedereen krijgt wat hij verdient heeft’. Ik sta zelf op de rand van dit leven, dus hoe zal ik ervan af komen? Ben ik goed genoeg om bij God te komen?
Het antwoord is: ‘Nee, ik red het niet’. Maar dat hoéft ook niet. De Here Jezus is gekomen. Hij ging in mijn plaats het oordeel door. Stierf voor mij, zodat ik kan leven. Romeinen 8:1 zegt: ‘Wie in Christus Jezus zijn worden niet meer veroordeeld’. Geweldig toch?

Maar hoe zit het dan met die ‘rechterstoel’? Het Griekse woord ‘Bema’ wijst op de plek waar de jury van stadionspelen zat. Het gaat hen niet om het veroordelen van deelnemers, maar om het uitdelen van de prijzen. Dus niet om veroordelen, maar om beoordelen en belonen!
Maar wacht even: wil dat zeggen, dat ik ‘beloond’ zal gaan worden als ik voor Gods rechterstoel kom te staan? Een soort ‘redding+’? 1 Korintiërs 3:11vv. zegt: Jezus Christus is het fundament van mijn redding. Hij is Gods grote genade-geschenk. De vraag is: wat bouw ik op dat fundament?

In deze tijd voor mijn overlijden kijk ik terug in mijn leven. Ik krijg ook veel bemoedigende reacties van mensen over ontmoetingen en ervaringen in het verleden. Ik vind het fantastisch om Jezus te mogen volgen en dienen. Maar moet ik daarvoor ‘beloond’ worden? Kom nou toch. Ik ken ook de donkere kanten van mezelf. ‘Uw genade is mij genoeg’. Ik word verlegen, alleen al bij de gedachte.
Toch zingen we: ‘Al wat gedaan werd uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en blijft eeuwig bestaan.’ Toch spreekt de Bijbel over God, die het geweldig vindt om prijzen te mogen uitreiken. Als wij voor de rechterstoel van Jezus staan, ligt daar een beloning voor ons klaar. Ik ben ontzettend benieuwd hoe dat zal zijn.

In het Nieuwe Testament lees ik op 5 plaatsen over ‘kransen’ die wij krijgen. Dit zijn ze:
1. Een onvergankelijke erekrans: 1 Korintiërs 9:25
2. De erekrans voor mensen, die wij tot Jezus mochten leiden: 1 Tessalonicenzen 2:19
3. De krans van de gerechtigheid: 2 Timoteüs 4:7
4. De lauwerkrans van het leven: Openbaring 2:10
5. De krans van de luister: 1 Petrus 5:4

Prachtig al die kransen, onze ‘beloning’. Maar als wij voor Gods troon staan blijft er maar één ding te doen: Openb.aring 4:9,10: We staan in een troonzaal vol lofprijzing en aanbidding: ‘Heilig, heilig, heilig’ klinkt overal om ons heen. Met de oudsten buigen we neer voor Hem die op de troon zit, aanbidden Hem en leggen onze kransen voor Zijn troon met de woorden: ‘U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God.’ Immers: Ere wie ere toekomt! Hij alleen is waardig! Dat ik Hem mag kennen vind ik al een geweldige beloning. Dat ik straks mag zijn, waar Jezus is: super! Lof zij U, Christus!!

Bestuursverslagen

De verslagen van de bestuursvergaderingen van Traject24 worden hier in beknopte vorm geplaatst – als pdf-bestand. Als je ‘erop klikt’, opent het pdf-bestand zich.

Heb je er vragen over, schiet dan een van onze bestuursleden aan.

Meest recente verslagen op een rij

• Bestuursverslag van 3 december 2018: T24-Bestuur-2018-12-03(Beknopt)

• Bestuursverslag van 6 november 2018: T24-Bestuur-2018-11-06(Beknopt)

• Bestuursverslag van 1 oktober 2018: T24-Bestuur-2018-10-01(Beknopt)

• Bestuursverslag van 3 september 2018: T24-Bestuur-2018-09-03(Beknopt)

Als alles op is

Jacqueline ter Haar las zondag 23 december in onze bijeenkomst een gedicht voor. Verschillende mensen vroegen om de tekst. Dit is ’em:

Als alles op is
En als dan toch weer alles op is in je leven,
terwijl je toch Gods kind mag zijn
en zelfs dat geen troost kan geven
in alle eenzaamheid en pijn
– als alles, alles ingeteerd is wat je nog aan reserves had,
en dat de toekomst in je ogen niet meer is dan een donker gat,
ga dan weer zoeken in je laden, tot je die levenspolis vindt,
getekend met het bloed van Jezus en waarin staat: ”Je bent mijn kind.
Ik sloot met jou toch die verzekering?
Die maak Ik nooit meer ongedaan.
Ja zelfs, als alles op zal wezen
dan mag je hiermee verder gaan.”

Jacqueline weet niet wie het geschreven heeft; ze kreeg het 10 jaar geleden als een boekenlegger.

Ernstige ziekte

Begin augustus werden we opgeschrikt door een bericht van Hans Eschbach. Hij vertelde dat bij hem een kwaadaardig gezwel in de alvleesklier is ontdekt. Vanuit onze gemeente wordt er erg met hem en zijn familie meegeleefd en voor hen gebeden. Hiernaast enkele ‘up-dates’ van Hans over zijn ziek-zijn.

 

Op 22 november schreef Hans ons dit:

”Dank voor jullie betrokkenheid.
Gisteren waren mijn huisarts en haar assistent hier op bezoek en zij gaven aan, het wonderlijk te vinden, zoals het met mij ging. Normaal gesproken gaat alvleesklierkanker snel, de hoeveelheid morfine moet regelmatig verhoogd worden, totdat je uiteindelijk in een soort slaaptoestand belandt. Maar niets van dat alles bij mij!
Ik vraag mensen om te bidden om tijd en kwaliteit van leven en dat is wat we mogen ontvangen.
Al ruim een maand is de situatie stabiel. De morfinepomp reguleert mijn morfinetoevoer, zodat ik geen tumorpijn heb. Ook van de bijverschijnselen heb ik weinig last.
Dat wil niet zeggen, dat het proces niet doorgaat. Ik ben inmiddels 13 kg kwijt en dat is te merken.
De dagen duren lang voor mij. Ik heb het meeste moeite met het feit, dat ik Gods Woord niet meer kan delen met mensen. Wat zou ik graag die kansel nog een paar keer opklimmen :-).
Nu neem ik tijd voor studie en stilte en schrijven; en ook dat is goed.”

14 augustus 2018
Beste vrienden van Traject 24,
Hartelijk dank voor de kaarten met bemoedigingen: om stil van te worden!
Op dit moment voel ik me nog redelijk, maar het perspectief op herstel is somber.
Maar ik weet mij geborgen bij God. Paulus zegt: Als de aardse tent wordt afgebroken is er een huis in de hemel gereed. Uit die belofte leef ik ook nu!
Dank voor alle vriendschap en liefde die ik de afgelopen jaren van jullie mocht ontvangen.
Als alles goed gaat in je leven is het fijn om te geloven in Jezus Christus als je Heer en Heiland.
Als het perspectief verandert, dan is het gewéldig om Jezus te mogen kennen: Hij heeft de dood overwonnen!

Shaloom!

Ds. Hans Eschbach
Newtonpad 14, 3822 XK Amersfoort, eschbach316@gmail.com

Bouwen aan een Beter Bestaan

ZWO-project: Wij ondersteunen onze ’Kerk in Actie’ partners in Ethiopië die boeren en nomaden helpen, daar waar maandenlang extreme droogte is, zodat ze niet steeds de honger hoeven te ontvluchten. Maar ook in Bangladesh waar men vaak last heeft van een teveel aan water; met name vanaf september 2018 steunen we het werk in Bangladesh.

Hiernaast uitgebreide informatie, met regelmatig een update.

 

Bericht 14 november
Over de collecte van 18 november
Zondag 18 november collecteren we weer voor het ZWO project: ’Bouwen aan een beter bestaan: Bangladesh’. Bangladesh is één van de meest dichtstbevolkte landen ter wereld. Klimaatveranderingen treffen het land hard. 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, wat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde ‘Akha’ is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid! De 38-jarige Krishna Rani over de nieuwe oven: “Ik zie nu al een verbetering in de productie van groente!”. Onze steun is onontbeerlijk voor dit werk.

Bericht 12 november 2018

Wij collecteren weer voor het ZWO Project “Bouwen aan een Beter Bestaan” en wel voor Bangladesh. In dit dichtbevolkt land, in ’s werelds grootste rivierdelta, werkt Kerk in Actie al jaren samen met hun partners om hulp te bieden. Zij geven niet alleen noodhulp, maar bereiden de bevolking ook voor om de gevolgen van nieuwe rampen beter op te kunnen vangen, mensen en gemeenschappen weerbaar te maken. Hoe leef je zo veilig mogelijk in dit waterrijke land? Dankzij het waarschuwingssysteem en cycloonbestendige schuilplaatsen kunnen mensen op tijd wegvluchten. Partnerorganisatie CODEC traint de bewoners al jaren in klimaatbestendige landbouw. Zij verlenen directe noodhulp, vooral aan gezinnen van alleenstaande vrouwen. Zij kregen geld om voedsel te kopen, maar ook nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen. Sakina Begum (35) was een van hen. Haar man overleed aan kanker. Hij was visser. Sinds zijn dood vist Sakina zelf om haar drie kinderen te onderhouden. Door orkaan Roanu verloren zij niet alleen hun huis, kippen, kleren en pannen, maar ook de vissersboot en netten. Zij overleefden de ramp gelukkig, maar hun bron van inkomsten, de boot, was weg. CODEC hielp Sakina om deze ramp te boven te komen. Een klein voorbeeld: voor € 23 kan een gezin zaden en landbouwgereedschap kopen; voor € 902 krijgen boeren en boerinnen specifieke landbouwtraining; een rampenoefening kost € 1.170.

We hebben al de prachtige stand van € 10.415 bereikt, mede dankzij een legaat van € 1.745. En wij gaan door!

Bericht 29 augustus 2018:

ZWO Project ‘Bouwen aan een Beter Bestaan”.

Wat hebben mensen nodig na een ramp om hun bestaan weer op te bouwen, om veilig en zeker in hun dorpen te wonen, om een toekomst te hebben voor de gemeenschap en vooral voor de kinderen?

In Ethiopië zagen we het afgelopen jaar wat extreme droogte betekent voor gemeenschappen en gezinnen. Deze zomer hebben we zelf een heel klein beetje kunnen meebeleven wat er gebeurt als er niet genoeg regen valt – vergeelde akkers, verlies aan oogsten, lage waterstanden, verstikking van vissen, enz.

Het komende jaar gaan we kijken naar Bangladesh, één van de dichtstbevolkte landen ter wereld, een land dat ligt in ’s werelds grootste rivierdelta. Een land van extreme overstromingen.

De afgelopen zondag (26 augustus) is in de gezamenlijke dienst in de Grote Kerk al de Kerk in Actie folder Bangladesh uitgedeeld en ook in het laatste Kerknieuws hebtben we al kunnen lezen over het verschuiven van onze aandacht van het droge Ethiopië naar het vaak veel te natte Bangladesh. Ook hier gaat het over weerbaarheid van mensen en gemeenschappen, over het opbouwen van een beter bestaan.

Op 2 september zullen in de diensten nog informatie-folders over Bangladesh uitgedeeld worden. En op zondag 9 september is de eerste collecte voor Bangladesh.

Samen hebben we al € 7.743,- bij elkaar gebracht. Wij hopen dit in het komende jaar te verhogen (misschien wel verdubbelen?) via collectes en acties zoals de ZWO-maaltijd (25 januari 2019). Giften zijn ook welkom: NL47RABO038.52.53.818 t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen o.v.v. ZWO Project Beter Bestaan.

 

Onderstaand bericht is van 22 mei 2018:

Wij ondersteunen onze Kerk in Actie partners in Ethiopië die boeren en nomaden helpen, daar waar maandenlang extreme droogte is, zodat ze niet steeds de honger hoeven te ontvluchten.

In het Liben Chukala district in Oromiya (een gebied anderhalf keer Nederland) leven de meeste mensen van veeteelt en landbouw. De meesten trekken rond met vee. Meer dan de helft van de inwoners is jonger dan 18 jaar.

De berg Chukala (bijna 3.000 meter hoog) verdeelt het gebied in tweeën. De loefzijde (waar de wind komt) krijgt voldoende regen in de zomer. De lijzijde is veel droger en de bevolking daar kan maar heel weinig voedsel (voor vijf maanden) verbouwen, omdat de bodem onvruchtbaar is en men weinig technologie gebruikt. Het werktempo ligt laag en mensen zijn niet gewend iets achter de hand te houden voor tijden van nood. Ze verdienen wat geld door hout en houtskool te verkopen en zichzelf te verhuren als dagloner. Doordat zoveel hout wordt gekapt om mee te bouwen, op te koken en voor de verkoop, zijn er steeds meer overstromingen in het regenseizoen en spoelt de vruchtbare toplaag vaak weg. Zo blijft de afhankelijkheid van subsidies en voedselhulp.

Aan de mensen die aan de droge lijzijde van de berg leven wordt nu geleerd beter in hun eigen levensonderhoud te voorzien. In verschillende districten worden comités opgericht om die cirkel te doorbreken. Er is een biogasinstallatie als demonstratiemodel geplaatst en 30 boeren leerden hoe ze die kunnen gebruiken. Daarnaast is er een boomkwekerij opgericht. Zeventig jongeren leerden bomen te verzorgen en te planten en gaan nu samen vijf kwekerijen oprichten. Zij zorgen, samen met de overheid, dat er geen vee meer graast en dat er nieuwe aanplant komt. Het trainen van 25 mensen om ontbossing tegen te gaan kost 200 euro.
Meer info: www.kerkinactie.nl/projecten/acute-hongersnood-tegengaan-in-ethiopie

Alpha-cursus promoten

Wil je via social media de Alpha-cursus promoten die op 23 september 2018 start, gebruik dan de teksten hiernaast.

 

Wil je onze Alpha-cursus najaar 2018 promoten, gebruik dan deze teksten:
Tekst Twitter:
Ontmoeten, vragen, ontdekken!
Welkom op de Alphacursus vanaf 23 september. Ontdek het christelijk geloof. Voor meer informatie en de locatie zie:
www.traject24.nl/activiteiten/alphacursus/
www.alphacursus.nl

Tekst Facebook:
Ontmoeten, vragen, ontdekken!
Wees welkom om de Alphacursus mee te doen vanaf 23 september. In circa 10 avonden kennis maken met het christelijk geloof. Voor meer informatie en de locatie zie:
www.traject24.nl/activiteiten/alphacursus/
www.alphacursus.nl

Zaterdag 1 september

Bezinningsochtend
9.30 uur t/m lunch
’t Hoge Licht
Iedereen is welkom

 

Bezinningsochtend 1 september

Traject24 heeft een bezinningsochtend gepland op zaterdagmorgen 1 september. Tot nu toe (29 augustus) hebben zich ongeveer 45 mensen aangemeld; maar wil je nog komen, meld je dan even aan via een e-mail berichtje aan traject24@gmail.com. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Als je niet kunt komen, maar toch je gedachten of gevoelens over iets aan het bestuur kwijt wilt, mail dat dan asjeblieft aan: traject24@gmail.com of meld het aan een van de bestuursleden.

Koffie
En dan die koffie… Tom Ekelmans (als nieuw lid van Traject24) is er ook en hij schreef: ”Koffieliefhebbers opgelet! Om de bezinning zaterdag wat op gang te helpen zullen er met een espressomachine heerlijke cappuccino’s en espresso’s bereid worden.” (Tom is barista en werkt bij een koffiebranderij).

De inhoud/het gesprek zal in grote lijnen deze 4 punten uit onze missie volgen:
1. Geestelijke groei voor gemeenteleden
2. Een evenwichtige leeftijdsopbouw door uitbreiding van jonge gezinnen
3. Mensen van buiten helpen het geloof te ontdekken
4. Kinderen en jongeren op een bij hen passende manier het geloof laten beleven

Programma in grote lijnen:
– 9.30 uur: Inleiding, gebed en lied
– Ronde 1: bespreking in groepjes: Hoe zouden we deze 4 punten kunnen invullen? Welke ideeën hebben we hiervoor?
– Plenaire uitwisseling
– Ronde 2: bespreking in groepjes: Welke (4) prioriteiten zou je willen kiezen?
– Afsluiting met een inventarisatie van wat voor overige punten er leven binnen onze gemeenschap.
Van 12.30 tot 13.15 uur afsluitende lunch.
Van 13.15 tot 14.00 uur: Extra bestuursoverleg