Non profit eet-initiatieven

Op zaterdag 16 maart wordt de folder voor non-profit eet-initiatieven in Driebergen op unieke wijze gepresenteerd. Om 14.15 uur bij Albert Heijn Binnenhof geeft de Slagwerkgroep van Harmonie Aurora een uitvoering van een kwartier op een hiervoor speciaal gecomponeerd muziekstuk op instrumenten die eigenlijk kookgerei zijn! Pannen, deksels, garders, pollepels en fluitketelfluit. Speciaal!
Daarna kunnen we achter deze muziek aan over de Traay naar de Albert Heijn op de Hoofdstraat. Aldaar neemt burgemeester Naafs de officiële eerste folder in ontvangst eventjes voor 15.00 uur. Uiteraard is daar pers aanwezig. Met opnieuw een uitvoering van een kwartier door de Slagwerkgroep van Harmonie Aurora.

In de folder zijn allerlei non-profit eet activiteiten verzameld, georganiseerd door vrijwilligers voor drie doelgroepen: Driebergenaren in het algemeen, migranten die hun culinaire vaardigheden willen delen, en drukke gezinnen. Het thema is altijd gezelligheid en verbinding. De caissières van beide filialen van Albert Heijn zullen bij het afrekenen van de boodschappen persoonlijk de folder overhandigen aan hun klanten. Gedurende een hele week!
Komt allen! We maken er een feestje van! En hebben publiek nodig!

Workshop veganistisch koken
Op woensdag 21 maart in het Achterom (achter Koek en Ei). We beginnen om 17.30 en we hopen omstreeks 19.00 aan tafel te kunnen. Inclusief glas wijn. Bijdrage van €9,50.
Aanmelden bij Bram Dekker tel. 518826.

 

Paasgroetenactie 2019

We zijn weer begonnen met de Paasgroetenkaarten voor gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International.
Het thema is ’Een nieuw begin’. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: “Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!”
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet je niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag je ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Ook voor de mensen die zich inzetten voor de rechten van gedetineerden in het buitenland is het een grote bemoediging.
De kaarten kosten € 1,70 per stuk en zijn al voorzien van postzegel en adres. Let op: bij de Nederlandse kaarten: alleen de kaart zonder postzegel beschrijven; de andere kaart (met postzegel) kan de gedetineerde zelf wel sturen.
De kaarten kunnen verstuurd worden vóór 9 april en worden op Palmzondag en Pasen uitgedeeld in de gevangenissen. Vermeld alléén je naam!

Wilt je meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

Doe je weer mee?!
Namens ZWO en Diaconie,
Rein Zoethout, Ellen van Amerongen en Elly Heek

Bestuursverslagen

De verslagen van de bestuursvergaderingen van Traject24 worden hier in beknopte vorm geplaatst – als pdf-bestand. Als je ‘erop klikt’, opent het pdf-bestand zich.

Heb je er vragen over, schiet dan een van onze bestuursleden aan.

Meest recente verslagen op een rij

• Bestuursverslag van 4 februari 2019: T24-Bestuur-2019-02-04(Beknopt)

• Bestuursverslag van 7 januari 2019: T24-Bestuur-2019-01-07(Beknopt)

• Bestuursverslag van 3 december 2018: T24-Bestuur-2018-12-03(Beknopt)

• Bestuursverslag van 6 november 2018: T24-Bestuur-2018-11-06(Beknopt)

• Bestuursverslag van 1 oktober 2018: T24-Bestuur-2018-10-01(Beknopt)

• Bestuursverslag van 3 september 2018: T24-Bestuur-2018-09-03(Beknopt)

Levenseinde

Margreeth le Clercq attendeerde ons op een informatie- en gespreksavond over het thema ’Als het levenseinde komt’; deze avond is een van de activiteiten die wordt aangekondigd in het ’Voorjaarsboekje Actief 2019 Verdiepen en Ontmoeten’.
Dinsdag 19 maart in Nieuw Salem.
19.30 uur: zaal open en koffie/thee
20.00 uur: start de avond

Als het levenseinde komt

Door toegenomen leeftijdsverwachting, keuze aan medische behandelingen en persoonlijke mondigheid, staat de laatste jaren het gesprek over het levenseinde volop in de belangstelling. Zowel in het publieke debat als in de privésfeer. Wat is waardig leven en sterven? Wanneer is een leven voltooid en wie bepaalt dat? Wat is palliatieve zorg en wat zijn de mogelijkheden van en grenzen aan euthanasie? 
Naast medische vragen, speelt de ethiek een rol en ook iemands geloofsovertuiging. Dat laatste merken vooral ook de pastorale medewerkers van de Protestantse Gemeente Driebergen die in gesprekken met deze vragen te maken krijgen.
Omdat zij vermoeden dat de vragen rond levenseinde breder leven is er op dinsdagavond 19 maart a.s. een informatie- en gespreksavond in Nieuw-Salem te Driebergen. 
Als spreker is uitgenodigd plaatsgenoot dr. Martin Smalbrugge. Hij is specialist ouderengeneeskunde en werkt als hoofd van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde en senior onderzoeker bij de afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, te Amsterdam. Zijn onderzoek richt zich vooral op de zorg voor verpleeghuisbewoners met stemmingsstoornissen (depressie, angst), dementie en beroerte.
Daarnaast is mevr. Fia Oomen als spreker uitgenodigd. Zij werkt als predikant-geestelijk verzorger binnen de Warande Zeist op de psycho-geriatrische, somatische en revalidatieafdelingen. In 2017 verscheen van haar hand het boek “Gebroken glas” – praktijkverhalen van een geestelijk verzorger. Op deze avond deelt zij 2 verhalen en is zij met een uitgebreide boekentafel aanwezig.
Aansluitend is er na een pauze gelegenheid om met de sprekers en elkaar verder van gedachten te wisselen over vragen die hun beider bijdrage ongetwijfeld oproepen.

Plaats: Nieuw Salem, Grote Kerk Driebergen, De Lei 86.
Tijd: Dinsdagavond 19 maart 2019. Vanaf 19.30 is de zaal open en is er koffie/thee, om 20.00 uur start de avond.

 

Ernstige ziekte

Begin augustus werden we opgeschrikt door een bericht van Hans Eschbach. Hij vertelde dat bij hem een kwaadaardig gezwel in de alvleesklier is ontdekt. Vanuit onze gemeente wordt er erg met hem en zijn familie meegeleefd en voor hen gebeden. Hiernaast enkele ‘up-dates’ van Hans over zijn ziek-zijn.

 

Update van Hans Eschbach, ontvangen op 10 maart 2019:
”Inmiddels zijn we een aantal maanden verder. Zoals velen van jullie weten heb ik alvleesklierkanker met inmiddels diverse uitzaaiingen. In het begin van het proces voelde ik me enorm ziek met veel ellendige bijverschijnselen. Als mensen ons vroegen waar ze voor moesten bidden gaven we als antwoord: Bid om tijd en kwaliteit van leven. Dat gebed is verhoord en daar willen we God voor danken. Waar we om ons heen verhalen hoorden van mensen, die binnen een paar weken overleden, mogen wij nu al spreken van 9 maanden: een soort omgekeerde zwangerschap. Wat de buik betreft lijkt dat te kloppen. Het vocht hoopt zich op en veel dingen worden moeilijker. De trap bijvoorbeeld lijkt een enorm obstakel. Maar we blijven proberen.
Dankbaar zijn we ook naar jullie toe: we krijgen letterlijk honderden kaarten, reacties op Facebook, mailtjes, bossen bloemen en ga zo maar door. Daarom heel hartelijk dank aan jullie allen. Vooral ook omdat je aangaf om voor Kea en mij te bidden. Dat is de kracht waarop wij drijven.
Hoe lang het hele proces gaat duren weten we natuurlijk niet. We weten ons wel geborgen bij God, die trouw is voor ons, ook in deze tijd. In mijn laatste preek in de Brug zei ik onder meer: ’Wordt onze aardse tent dan niet langzaam maar zeker afgebroken? Ja. Ook de mijne. Maar juist het perspectief van wat daarna komt houdt ons krachtig en fris. Wij zijn niet bezig om dood te gaan, maar om ín te gaan in de nieuwe werkelijkheid van het Koninkrijk van God.’
Dat blijft een spannende en zware reis, maar met een geweldig uitzicht!”

Op 22 november 2018 schreef Hans ons dit:

”Dank voor jullie betrokkenheid.
Gisteren waren mijn huisarts en haar assistent hier op bezoek en zij gaven aan, het wonderlijk te vinden, zoals het met mij ging. Normaal gesproken gaat alvleesklierkanker snel, de hoeveelheid morfine moet regelmatig verhoogd worden, totdat je uiteindelijk in een soort slaaptoestand belandt. Maar niets van dat alles bij mij!
Ik vraag mensen om te bidden om tijd en kwaliteit van leven en dat is wat we mogen ontvangen.
Al ruim een maand is de situatie stabiel. De morfinepomp reguleert mijn morfinetoevoer, zodat ik geen tumorpijn heb. Ook van de bijverschijnselen heb ik weinig last.
Dat wil niet zeggen, dat het proces niet doorgaat. Ik ben inmiddels 13 kg kwijt en dat is te merken.
De dagen duren lang voor mij. Ik heb het meeste moeite met het feit, dat ik Gods Woord niet meer kan delen met mensen. Wat zou ik graag die kansel nog een paar keer opklimmen :-).
Nu neem ik tijd voor studie en stilte en schrijven; en ook dat is goed.”

14 augustus 2018
Beste vrienden van Traject 24,
Hartelijk dank voor de kaarten met bemoedigingen: om stil van te worden!
Op dit moment voel ik me nog redelijk, maar het perspectief op herstel is somber.
Maar ik weet mij geborgen bij God. Paulus zegt: Als de aardse tent wordt afgebroken is er een huis in de hemel gereed. Uit die belofte leef ik ook nu!
Dank voor alle vriendschap en liefde die ik de afgelopen jaren van jullie mocht ontvangen.
Als alles goed gaat in je leven is het fijn om te geloven in Jezus Christus als je Heer en Heiland.
Als het perspectief verandert, dan is het gewéldig om Jezus te mogen kennen: Hij heeft de dood overwonnen!

Shaloom!

Ds. Hans Eschbach
Newtonpad 14, 3822 XK Amersfoort, eschbach316@gmail.com

Bouwen aan een Beter Bestaan

ZWO-project: Wij ondersteunen onze ’Kerk in Actie’ partners in Ethiopië die boeren en nomaden helpen, daar waar maandenlang extreme droogte is, zodat ze niet steeds de honger hoeven te ontvluchten. Maar ook in Bangladesh waar men vaak last heeft van een teveel aan water; met name vanaf september 2018 steunen we het werk in Bangladesh.

Hiernaast uitgebreide informatie, met regelmatig een update.

 

Bericht 14 november
Over de collecte van 18 november
Zondag 18 november collecteren we weer voor het ZWO project: ’Bouwen aan een beter bestaan: Bangladesh’. Bangladesh is één van de meest dichtstbevolkte landen ter wereld. Klimaatveranderingen treffen het land hard. 20% van de kostbare landbouwgrond gaat verloren bij een stijging van de zeespiegel. Het klimaat kent veel langere perioden van droogte dan voorheen. Daarbij bedreigen perioden met extreme regenval de voedselvoorziening. CCDB (Christelijke Commissie voor Ontwikkeling in Bangladesh) ontwikkelde een plan voor milieuvriendelijker koken. Daarbij wordt het verstookte hout op meer wijzen benut. Een ingenieus kooktoestel gebruikt een minimum aan zuurstof en zet het hout voor 50% om in Biochar (lijkt op houtskool). Door organische mest aan de Biochar toe te voegen, wordt het gebruikt voor bodemverrijking. De Biochar neemt gemakkelijk voedingsstoffen voor planten op. En Biochar houdt water langer vast, wat een groot voordeel is in perioden van droogte. Het voordeel voor gebruikers van de zogenaamde ‘Akha’ is dat binnenshuis minder rookontwikkeling is. Kortom; beter voor de gezondheid! De 38-jarige Krishna Rani over de nieuwe oven: “Ik zie nu al een verbetering in de productie van groente!”. Onze steun is onontbeerlijk voor dit werk.

Bericht 12 november 2018

Wij collecteren weer voor het ZWO Project “Bouwen aan een Beter Bestaan” en wel voor Bangladesh. In dit dichtbevolkt land, in ’s werelds grootste rivierdelta, werkt Kerk in Actie al jaren samen met hun partners om hulp te bieden. Zij geven niet alleen noodhulp, maar bereiden de bevolking ook voor om de gevolgen van nieuwe rampen beter op te kunnen vangen, mensen en gemeenschappen weerbaar te maken. Hoe leef je zo veilig mogelijk in dit waterrijke land? Dankzij het waarschuwingssysteem en cycloonbestendige schuilplaatsen kunnen mensen op tijd wegvluchten. Partnerorganisatie CODEC traint de bewoners al jaren in klimaatbestendige landbouw. Zij verlenen directe noodhulp, vooral aan gezinnen van alleenstaande vrouwen. Zij kregen geld om voedsel te kopen, maar ook nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen. Sakina Begum (35) was een van hen. Haar man overleed aan kanker. Hij was visser. Sinds zijn dood vist Sakina zelf om haar drie kinderen te onderhouden. Door orkaan Roanu verloren zij niet alleen hun huis, kippen, kleren en pannen, maar ook de vissersboot en netten. Zij overleefden de ramp gelukkig, maar hun bron van inkomsten, de boot, was weg. CODEC hielp Sakina om deze ramp te boven te komen. Een klein voorbeeld: voor € 23 kan een gezin zaden en landbouwgereedschap kopen; voor € 902 krijgen boeren en boerinnen specifieke landbouwtraining; een rampenoefening kost € 1.170.

We hebben al de prachtige stand van € 10.415 bereikt, mede dankzij een legaat van € 1.745. En wij gaan door!

Bericht 29 augustus 2018:

ZWO Project ‘Bouwen aan een Beter Bestaan”.

Wat hebben mensen nodig na een ramp om hun bestaan weer op te bouwen, om veilig en zeker in hun dorpen te wonen, om een toekomst te hebben voor de gemeenschap en vooral voor de kinderen?

In Ethiopië zagen we het afgelopen jaar wat extreme droogte betekent voor gemeenschappen en gezinnen. Deze zomer hebben we zelf een heel klein beetje kunnen meebeleven wat er gebeurt als er niet genoeg regen valt – vergeelde akkers, verlies aan oogsten, lage waterstanden, verstikking van vissen, enz.

Het komende jaar gaan we kijken naar Bangladesh, één van de dichtstbevolkte landen ter wereld, een land dat ligt in ’s werelds grootste rivierdelta. Een land van extreme overstromingen.

De afgelopen zondag (26 augustus) is in de gezamenlijke dienst in de Grote Kerk al de Kerk in Actie folder Bangladesh uitgedeeld en ook in het laatste Kerknieuws hebtben we al kunnen lezen over het verschuiven van onze aandacht van het droge Ethiopië naar het vaak veel te natte Bangladesh. Ook hier gaat het over weerbaarheid van mensen en gemeenschappen, over het opbouwen van een beter bestaan.

Op 2 september zullen in de diensten nog informatie-folders over Bangladesh uitgedeeld worden. En op zondag 9 september is de eerste collecte voor Bangladesh.

Samen hebben we al € 7.743,- bij elkaar gebracht. Wij hopen dit in het komende jaar te verhogen (misschien wel verdubbelen?) via collectes en acties zoals de ZWO-maaltijd (25 januari 2019). Giften zijn ook welkom: NL47RABO038.52.53.818 t.n.v. Gezamenlijke Diaconie Driebergen o.v.v. ZWO Project Beter Bestaan.

 

Onderstaand bericht is van 22 mei 2018:

Wij ondersteunen onze Kerk in Actie partners in Ethiopië die boeren en nomaden helpen, daar waar maandenlang extreme droogte is, zodat ze niet steeds de honger hoeven te ontvluchten.

In het Liben Chukala district in Oromiya (een gebied anderhalf keer Nederland) leven de meeste mensen van veeteelt en landbouw. De meesten trekken rond met vee. Meer dan de helft van de inwoners is jonger dan 18 jaar.

De berg Chukala (bijna 3.000 meter hoog) verdeelt het gebied in tweeën. De loefzijde (waar de wind komt) krijgt voldoende regen in de zomer. De lijzijde is veel droger en de bevolking daar kan maar heel weinig voedsel (voor vijf maanden) verbouwen, omdat de bodem onvruchtbaar is en men weinig technologie gebruikt. Het werktempo ligt laag en mensen zijn niet gewend iets achter de hand te houden voor tijden van nood. Ze verdienen wat geld door hout en houtskool te verkopen en zichzelf te verhuren als dagloner. Doordat zoveel hout wordt gekapt om mee te bouwen, op te koken en voor de verkoop, zijn er steeds meer overstromingen in het regenseizoen en spoelt de vruchtbare toplaag vaak weg. Zo blijft de afhankelijkheid van subsidies en voedselhulp.

Aan de mensen die aan de droge lijzijde van de berg leven wordt nu geleerd beter in hun eigen levensonderhoud te voorzien. In verschillende districten worden comités opgericht om die cirkel te doorbreken. Er is een biogasinstallatie als demonstratiemodel geplaatst en 30 boeren leerden hoe ze die kunnen gebruiken. Daarnaast is er een boomkwekerij opgericht. Zeventig jongeren leerden bomen te verzorgen en te planten en gaan nu samen vijf kwekerijen oprichten. Zij zorgen, samen met de overheid, dat er geen vee meer graast en dat er nieuwe aanplant komt. Het trainen van 25 mensen om ontbossing tegen te gaan kost 200 euro.
Meer info: www.kerkinactie.nl/projecten/acute-hongersnood-tegengaan-in-ethiopie

Actie Kerkbalans 2019

Op zondag 20 januari gaf Roel Vermaas in de bijeenkomst een korte motivatie in de aanloop naar de Actie Kerkbalans 2019.
Hij deed dat aan de hand van 3 punten
1. De bijbel; de zegen van het geven
2. De kosten van ons als Traject24
3. Hoeveel ga je geven?

1. Bijbelse – de zegen van het geven
2 Korintiërs 9:6-10: Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

2. De kosten van ons als Traject24
Globaal: € 35.000
Voor parttime-predikant, gebruik kerkruimtes, koffie/thee, sprekersvergoedingen enz.

3. Hoeveel ga je geven?
Traject24 telt ca 140 leden; 60 eenheden (100 à 110 volwassenen en 30 à 40 kinderen/jongeren).
Met elkaar € 35.000 opbrengen… Dat kan bijvoorbeeld als volgt:

10 x € 240 (€ 20 per maand) = €   2.400
10 x € 360 (€ 30 per maand) = €   3.600
20 x € 600 (€ 50 per maand) = € 12.000
10 x € 240 (€ 70 per maand) = €   8.400
10 x € 240 (€ 80 per maand) = €   9.600

 

Bij de Actie Kerkbalans van vorig jaar verscheen al eerder een artikeltje van Roels hand; het is nog steeds van toepassing:

Geven in bijbels perspectief

Aan de ene kant is de Actie Kerkbalans gewoon een kwestie van de inkomsten afstemmen op de verwachte uitgaven. En daarvoor worden de nodige cijfers geproduceerd. Maar zo’n financiële actie heeft ook een andere zijde, namelijk die van het gemotiveerd geven aan zoiets goeds als de kerk, christelijk werk.

Op heel wat plaatsen in de bijbel gaat het over geven. Ook Jezus heeft er herhaaldelijk over gesproken. En sommige gelijkenissen of uitspraken van Jezus hebben er indirect mee te maken. Geven aan de kerk is bijvoorbeeld ook investeren in een goede zaak. En de meesten van ons kennen wel de gelijkenis van de zaaier, waarbij het erom gaat dat Gods Woord in goede aarde wordt gezaaid en vrucht draagt. En Paulus die zegt: ”Iemand die weinig zaait, zal ook weinig oogsten. Iemand die veel zaait, zal ook veel oogsten” (2 Korintiërs 9:6).

Een vriend van mij die het onderwerp ‘Geven’ in de bijbel diepgaand heeft bestudeerd, kwam tot de stelling: ’Geef je niet, dan leef je niet.’ De essentie is dat God een gevende God is. Hij geeft ons leven, hij geeft bestaan. Johannes 3:16 – zo’n heel bekend bijbelvers – spreekt erover dat God ons zijn Zoon gegeven heeft; Jezus is gegeven voor ons. Dat karakter van God mogen wij weerspiegelen, zo mogen ook wij gevers zijn.

2 Korintiërs 9 is nog zo’n pakkend gedeelte met uitspraken als: ”Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.”

In 2 Korintiërs 8 wordt uitgebreid verteld over collectes en planmatig geven. Heel typerend is dit citaat (verzen 10-13): ”U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet hebt, maar van wat u hebt. Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn.”

En dan nog iets over tienden geven. De meningen hierover zijn verschillend. De oorsprong in de bijbel ligt hierin dat in het beloofde land Kanaän elke stam zijn eigen stuk land kreeg om van te leven. Maar de Levieten en priesters niet, zij moesten dienst doen in de tempel en daarom moesten de andere stammen 10% bijdragen voor deze groep ‘geestelijke werkers’ en het werk in de tempel. In Maleachi 3 wordt hierover gesproken, maar dan in negatieve zin: het volk was gestopt met het geven van tienden. Een slechte zaak. En dan lezen we in de verzen 10-12 die uitdagende woorden van God (een opdracht met een belofte): ”Jullie moeten het heel anders doen. Breng maar eens een tiende deel van jullie oogst naar de tempel, zodat de priesters weer te eten hebben. Dan zullen jullie zien dat ik jullie beloon! Dan zal ik weer water uit de hemel laten stromen. Ik zal jullie weer een grote oogst geven. Ik zal de sprinkhanen wegjagen, zodat ze de oogst niet kunnen opeten. En er zullen weer druiven groeien op het land. Dan zullen alle volken zien hoe gelukkig jullie zijn. Want dan wonen jullie in een heerlijk land.”

Ik hoop van harte dat jullie bij het invullen van de Kerkbalans-toezegging zullen ervaren dat God de blijmoedige gever liefheeft.

Informatieavond
Zegenend Helpen

• Informatieavond Zegenend Helpen
• 6 februari 2019, 20.00 uur
(koffie/thee vanaf 19.30 uur)
• ‘t Hoge Licht, Klaproos 2, Driebergen

Opgave en/of informatie bij:
Greet Haze
Sparrenlaan 26 – 3971 PW Driebergen
Telefoon 0343-516088

 

Informatieavond Zegenend Helpen

Wat je wel eens hoort is dat de grootste afstand die een mens kan ervaren de 30 centimeter is van het hoofd naar het hart. In het christelijk geloof kan het zo zijn, dat veel geloofs-uitspraken wel met het hoofd onderkend kunnen worden, maar niet direct met het hart kunnen worden ervaren. Als we het lied zingen ’Til mij op, neem mij in Uw armen’, dan kunnen we dat geloven, maar hebben we daar een ervaring bij. Een ervaring, dat we in lastige situaties het gevoel hebben dat God ons boven de situatie uit tilt en ons in Zijn armen neemt.

Als je wilt groeien om die kloof tussen hoofd en hart voor een deel te overbruggen, dan kunnen we je de cursus ’Zegenend Helpen’ aanbevelen. Behalve theorie over hoe God ons kan zegenen is er ook aandacht voor het gebed, waardoor we iets van Zijn zegen kunnen ervaren. De gedachte leeft om dit voorjaar een cursus van een drie of vier avonden te gaan organiseren in Driebergen. Informatie hierover is ook te vinden op de website: www.zegenendhelpen.nl.

Ook voor mensen die willen groeien in hun pastorale bekwaamheid is deze cursus heel geschikt. Je leert zegenend aanwezig te zijn in situaties waarin mensen Gods nabijheid en sterkte willen ervaren.

Als je geïnteresseerd bent, maar nog niet precies weet of dit iets voor je is, dan willen we je uitnodigen voor de informatieavond op 6 februari in ’t Hoge Licht in Driebergen.
Je kunt je bij Greet Haze opgeven.

We hebben ook leden van andere kerkgemeenschappen voor deze avond uitgnodigd! Als je iemand kent die hierin geïnteresseerd is, dan is die persoon ook van harte welkom.

Zaterdag 1 september

Bezinningsochtend
9.30 uur t/m lunch
’t Hoge Licht
Iedereen is welkom

 

Bezinningsochtend 1 september

Traject24 heeft een bezinningsochtend gepland op zaterdagmorgen 1 september. Tot nu toe (29 augustus) hebben zich ongeveer 45 mensen aangemeld; maar wil je nog komen, meld je dan even aan via een e-mail berichtje aan traject24@gmail.com. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Als je niet kunt komen, maar toch je gedachten of gevoelens over iets aan het bestuur kwijt wilt, mail dat dan asjeblieft aan: traject24@gmail.com of meld het aan een van de bestuursleden.

Koffie
En dan die koffie… Tom Ekelmans (als nieuw lid van Traject24) is er ook en hij schreef: ”Koffieliefhebbers opgelet! Om de bezinning zaterdag wat op gang te helpen zullen er met een espressomachine heerlijke cappuccino’s en espresso’s bereid worden.” (Tom is barista en werkt bij een koffiebranderij).

De inhoud/het gesprek zal in grote lijnen deze 4 punten uit onze missie volgen:
1. Geestelijke groei voor gemeenteleden
2. Een evenwichtige leeftijdsopbouw door uitbreiding van jonge gezinnen
3. Mensen van buiten helpen het geloof te ontdekken
4. Kinderen en jongeren op een bij hen passende manier het geloof laten beleven

Programma in grote lijnen:
– 9.30 uur: Inleiding, gebed en lied
– Ronde 1: bespreking in groepjes: Hoe zouden we deze 4 punten kunnen invullen? Welke ideeën hebben we hiervoor?
– Plenaire uitwisseling
– Ronde 2: bespreking in groepjes: Welke (4) prioriteiten zou je willen kiezen?
– Afsluiting met een inventarisatie van wat voor overige punten er leven binnen onze gemeenschap.
Van 12.30 tot 13.15 uur afsluitende lunch.
Van 13.15 tot 14.00 uur: Extra bestuursoverleg