Barmhartigheid wil Ik, geen offers…

Op zondag 24 maart spreekt Arnoud Drop, directeur van Alpha-Nederland, weer bij ons. Hij verzorgt een overdenking rondom Matteüs 9:1-13. Zelf zegt hij daar dit over: ”Jezus daagt ons in dit stukje uit om eens goed te overdenken wat dit te zeggen heeft: Barmhartigheid wil Ik, geen offers. Dus dat gaan we dan maar doen! Wat heeft het ons eigenlijk te zeggen?”

Dit zijn de sprekers voor de komende zondagen:
17 maart: Jonathan Westerkamp
24 maart: Arnoud Drop
31 maart: Jan-Bart bij de Vate
7 april: Hariët Tarpeh
14 april: Jacob Wietsma
19 april: Goede Vrijdag viering
21 april: Pasen – Hariët Tarpeh
28 april: Herman van Wijngaarden

De bijeenkomsten van Traject24 zijn op zondag, om 12.00 uur in ’t Hoge Licht, Klaproos 2, Driebergen. Vanaf 11.45 uur welkom met koffie/thee. Voor kinderen zijn er aparte programma’s.

Samen Jezus leren volgen in deze tijd