Gewoon blijven geven met de nieuwe app

Elke zondag gaan bij ons de collecte-emmertjes rond, waarin we kunnen geven aan een diaconaal of missionair doel (de 1e collecte) en aan onze eigen kerk (de 2e). Onze kerkrentmeester, Henk Nap, heeft uitgezocht hoe we digitaal (met onze smartphones) aan deze collectes kunnen bijdragen; heel vaak hebben mensen immers geen kleingeld bij zich. Het college van Kerkrentmeesters heeft besloten dat wij als Traject24 daarmee een proef mogen gaan doen (met de zogenaamde Givt-app) en deze is in augustus 2018 begonnen.

Uitgebreide informatie over deze manier van bijdragen aan de collectes is te vinden op de website van ’Givt’, zo heet de ’club’ bij wie dit is ondergebracht: www.givtapp.net.
Let op: Onze gangbare manier van collecteren blijft gewoon doorgaan, met papier- of muntgeld of met onze eigen collectebonnen; zie www.traject24.nl/allerlei/collectebonnen.