Collectebonnen/Bankrekeningen

Collectebonnen en overzicht van bankrekeningen van de Protestantse Gemeente Driebergen

Kerk:
Voor het storten van toezegging actie Kerkbalans:
Bankrekening: NL 59 FVLB 0699 6435 62  t.n.v. Prot. Gemeente Driebergen onder vermelding van Kerkbalans + maand/jaar van de bijdrage.

Diaconie:
Bankrekening: NL 47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente Driebergen met vermelding van de bestemming

Collectebonnen:
Voor wie hun collectebijdrage fiscaal aftrekbaar willen maken zijn er collectebonnen te koop ter waarde van:
€ 2,50 (oranje) – per vel van 20 stuks = € 50,-
€ 2,00 (wit) – per vel van 20 stuks = € 40,-
€ 1,00 (blauw) – per vel van 20 stuks = € 20,-
De collectebonnen worden bij je thuisbezorgd nadat je het verschuldigde bedrag hebt overgemaakt op bankrekening NL 39 RABO 0375 2257 14  t.n.v. CvK Prot. Gemeente Driebergen onder vermelding van de gewenste bonnen.