Missie, Visie, Doelstellingen en Activiteiten – januari 2015

In 2014 is een kleine werkgroep bezig geweest met de ontwikkeling van de notitie ’Missie, visie, doelstellingen en activiteiten’; de werkgroep – bestaande uit Hans Eschbach, Johan de Groot, Frouke Procee, Ineke Polman en Eddy de Pender – nam daarbij het voortouw en betrok het bestuur en via enkele gemeenteavonden de hele groep erbij.
Begin januari 2015 heeft deze notitie zijn definitieve vorm gekregen en kwam daarmee beschikbaar voor iedereen; hij is als pdf hier te bekijken of te downloaden: T24-Notitie-Missie-Visie-Doelen.

Traject24: Samen Jezus leren volgen in deze tijd

Bij deze notitie heeft Eddy de Pender een begeleidende brief geschreven. Deze bevat een terugblik op 2014 en een paar overwegingen rond 2015. Deze brief is hier te bekijken of te downloaden: T24-Brief-EddyDePender-Bij-Notitie-Missie