Registratie betekent

dat je je aanmeldt als

lid van Traject24…

Registratie betekent dat je je aanmeldt als lid van Traject24, onderdeel van de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD).

Voorjaar 2014 is een begin gemaakt met de registratie van Traject24. Mensen die dat willen, kunnen hun keuze via een formulier doorgeven. Een aantal mensen, die al lid waren van een van de PKN-wijkgemeentes in Driebergen, heeft zich aangemeld. Ook enkele nieuwe leden (van buitenaf) hebben zich opgegeven.

Het formulier hiervoor is hier (T24-Registratie-versie okt 2015) te downloaden.

Heb je vragen over het lidmaatschap van Traject24 en de Prot. Gemeente Driebergen, neem dan contact met ons op (zie de knop ‘contact’ hierboven).