Een paar weken geleden las ik Kolossenzen 4. Ik werd getroffen door een heel klein zinnetje aan het einde van deze brief van Paulus aan de gemeente in Kolosse, namelijk vers 17. Daar staat – en ik typ hem nu uit mijn hoofd – ’En zeg tegen Archippus: Let erop dat je de taak die je van de Heer hebt ontvangen, ook vervult’. Zo, nu even in de bijbel controleren of ik het goed heb getypt… En, helaas, ik had 2x ‘je’ getypt in plaats van ’u’. (Ik heb dit vers namelijk uit mijn hoofd geleerd en wilde nu dus even zien of ik hem wel weer helemaal foutloos kon weergeven…)

Jaren geleden had ik de gewoonte om per week 2 of 3 bijbelverzen uit mijn hoofd te leren, te memoriseren. Als je dat een paar jaar achter elkaar doet – en je blijft ze dan repeteren – dan krijg je een behoorlijke schat aan parate bijbelkennis. En nog steeds kan ik heel wat bijbelverzen zomaar citeren. Ik heb nu dit vers uit Kolossenzen 4 uit mijn hoofd geleerd; het is voor het eerst in lange tijd dat ik dit probeer. En ik moet je zeggen dat dit korte bijbelgedeelte nu vaak in mijn gedachten is en ik er heel wat over nadenk en andere bijbelgedeelte eromheen lees. Met uiteindelijk natuurlijk de bedoeling dat ik er ‘iets mee doe’, dat ik me door de bijbel de les laat lezen. Mijn les is dat ik moet proberen om niet de dingen uit te stellen die ik moet doen of wil doen. En ik ben die les nu dus aan het uitvoeren.

Even terug naar dit vers uit Kolossenzen. Ik heb hem hierboven geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling (uit 2004 dus). In de andere vertalingen wordt het soms heel anders verwoord:

– In de Herziene Statenveratling: … bediening die u aangenomen hebt…

– In de Bijbel in Gewone Taal: … dat hij de opdracht die God hem heeft gegeven, niet mag vergeten. En dat hij die opdracht goed moet uitvoeren.

– In de NBG van 1951: de bediening, die gij in de Here aanvaard hebt

Apart, hè, dat zo’n eenvoudig vers op zoveel verschillende manieren wordt vertaald.

Dit korte stukje was voor mij ook bedoeld als een test om te zien of de ‘blog-pagina’ van Traject24 op de website ook werkelijk kan gaan werken. Als een ander dit dus kan lezen, dan is het gelukt. Zo niet, dan moet ik er nog wat meer voor uitzoeken.