Kringenwerk seizoen 2017-2018

Als thema voor komend seizoen hebben we gekozen voor: Rijk in Gods Woord.

Het thema is afgeleid van de bijbeltekst uit Kolossenzen 3:16, Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen. In de uitgangspunten van Traject24 is een aantal kernwaarden geformuleerd. De eerste heeft te maken met het belang van de Bijbel. Het wordt zo omschreven: De Bijbel is bron, norm en richtingwijzer. We willen de roeping verstaan om te leven bij het Woord van God, daaruit steeds te putten, daardoor ons te laten voeden, daarnaar te leven.

Dit thema komt onder andere tot uitdrukking in de twee-wekelijkse kringavonden. Een kring heeft drie elementen: ontmoeting, de bijbel en gebed. Voor het gedeelte van de Bijbel willen we komend seizoen het Markus-evangelie bestuderen. Voor iedere avond is een gedeelte uit Markus genomen. De uitdaging voor ons is dat het bijbelgedeelte dat die avond aan de orde is tot ons leven spreekt. De twee belangrijkste vragen zijn dan, wat zegt dit gedeelte en wat kunnen we ermee in ons dagelijks leven.

Dit seizoen zijn er in totaal 16 kringavonden gepland, waarin steeds een gedeelte uit het Markus-evangelie wordt behandeld. Hiernaast een lijst met de gedeelten voor de verschillende avonden.

Studies seizoen 2017-2018

Hieronder kun je de verschillende studies downloaden door op het betreffende onderwerp te klikken.

1. Inkeer – Marcus 1:1-15 – 1. Inkeer

2. Vergeving – Marcus 2:1-12 – 2. Vergeving

3. Roeping – Marcus 1:16-20 en 2:4-17 – 3. Roeping

4. Woord van God – Marcus 4:1-20 – 4. Woord van God

5. Geloofsvertrouwen – Marcus 4:35-41 – 5. Geloofsvertrouwen

6. Genezing – Marcus 5:21-43 – 6. Genezing

7. Teleurstelling – Marcus 6:14-29 – 7. Teleurstelling

8. Identiteit – Marcus 8:27-38 – 8. Identiteit

9. Nederigheid – Marcus 9:33-37 en 10:35-45 – 9. Nederigheid

10. Zekerheid – Marcus 10:17-31 – 10. Zekerheden

11. Authenticiteit – Marcus 12:28-24 – 11. Authenticiteit

12. Waakzaamheid – Marcus 13:1-13 en 28-37 – 12. Eindtijd

13. Aanbidding – Marcus 14:1-11 – 13. Aanbidding

14. Schaamte en berouw – Marcus 14:53-54 en 66-72 – 14. Verrader

15. Het lijden van Jezus – Marcus 15:16-39 – 15. Lijden

16. Getuigen van de opstanding – Marcus 16:1-20 – 16. Opstandigsgetuige