Welkom op de website van Traject24

Als je iets naar beneden scrolt, vind je daar in grote lijnen wat voor kerkelijke gemeente Traject24 is.
Allerlei gedetailleerde informatie kun je vinden op de verschillende pagina’s.

Zondagse bijeenkomsten

Op zondag komen we om 12.00 uur bij elkaar in ’t Hoge Licht (Klaproos 2, Driebergen) voor de bijeenkomsten. De sprekers vind je in het overzicht hieronder.

Corona-berichtgeving

24 januari 2022: Weer fysiek welkom!
Vanaf nu zijn dit de nieuwe Corona-spelregels voor onze kerk:
– We gaan naar 50 personen maximaal, exclusief medewerkers maar inclusief kinderen boven 1 jaar.
– Er komt weer een uitnodigingsapp die Adé regelt.
– De kinderen graag bij de ouders in de kerkzaal.
– Let op de 1,5 meter afstand tot elkaar.
– Ingehouden zingen.
– In het linker vak (bij het orgel) de niet-zangers.
Uiteraard volgen we hiermee de regelgeving vanuit de PKN. 

De bijeenkomsten op zondag zijn ook steeds te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Mocht je in deze tijd extra hulp of even contact nodig hebben, laat het vooral weten; via je kringleider of bestuur@traject24.nl. Houd moed, heb lief!

Overzicht sprekers:
30 januari: Wim Bevelander
6 februari: Jaap Haasnoot
13 februari: Edward de Kam
20 februari: Jolanda Aantjes

Digitale Traject24-gebedsdoos

In deze tijd van Corona hebben we een digitale gebedsdoos. Stuur je gebedspunten naar: gebedsdoos@traject24.nl. Zo blijven we met en voor elkaar bidden!

Nieuwe voorganger

Bericht van het bestuur op 24 januari 2022: Ds. Marien Kollenstaart overhandigde aan Hester Touwen zijn brief waarin hij aangeeft dat hij het beroep van Traject24 heeft aanvaard. Uiteraard zijn we daar enorm blij mee en dankbaar voor. Bovenal dankbaar naar God dat Hij Marien op onze weg heeft gebracht. We gaan nu – Marien en het bestuur – in gesprek over wanneer hij bij ons zal kunnen beginnen. Ook bespreken we uiteraard samen met hem de taken en prioriteiten. In elk geval hoopt Marien ruim voor de zomervakantie bij ons aan de slag te gaan. Maar allereerst wilden we dit dankbare en blijde nieuws aan jullie vertellen. Bedankt ook aan de vele bidders en hen die zich op een of andere wijze voor zijn komst hebben ingezet. ‘Want God, de Heer, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de Heer, zijn weldaden weigert Hij niet aan wie onbevangen op weg gaan’ (Psalm 84:12).

Recent nieuws

Iedere week wordt (op woensdag) een Digitale Weekbrief verstuurd met actuele informatie over de zondagse bijeenkomst, andere activiteiten enz. Je vindt deze nieuwsbrieven hieronder.

Je kunt ook je e-mail-adres doorgeven, dan krijg je hem automatisch iedere week in je mailbox. Gebruik daarvoor onderstaand aanmeldblok.

Samen Jezus leren volgen in deze tijd

We willen een warme gemeenschap zijn waar mensen zich thuis voelen, waar ruimte is voor verscheidenheid, voor het stellen van vragen en ontwikkeling. Waar we van en met elkaar leren. Een plek om te vieren dat we niet alleen zijn, maar in Christus Jezus verbonden zijn met God. Waar we leven vanuit de vernieuwende en hoopgevende kracht van Gods Geest en waar Christus centraal staat. Een kerk die aansluit bij en zich uitstrekt naar de wereld om zich heen; in inhoud, vorm en in gedrag.

We zijn een protestants-evangelische gemeenschap in Driebergen, onderdeel van de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD). Door inhoud en vorm zijn we in kleur onderscheidend. We streven de onderlinge samenwerking met elkaar na, binnen de PGD en met andere geloofsgemeenschappen, omdat we ervan overtuigd zijn dat we als christenen geroepen zijn om vanuit het één-zijn de liefde van Jezus te laten zien (Johannes 17:23).

Wees welkom in onze bijeenkomsten, of je nu wel, niet of een beetje gelooft!

Warme gemeenschap

We willen een warme gemeenschap zijn waar mensen zich thuis voelen…

Vieren

Een plek om te vieren dat we niet alleen zijn, maar in Christus Jezus verbonden zijn met God.

Uitstrekken

Een kerk die aansluit bij en zich uitstrekt naar de wereld om zich heen; in inhoud, vorm en in gedrag.

Samen Jezus leren volgen in deze tijd