Welkom op de website van Traject24

Als je iets naar beneden scrolt, vind je daar in grote lijnen wat voor kerkelijke gemeente Traject24 is.
Allerlei gedetailleerde informatie kun je vinden op de verschillende pagina’s.

Zondagse bijeenkomsten

Op zondag komen we om 12.00 uur bij elkaar in ’t Hoge Licht (Klaproos 2, Driebergen) voor de bijeenkomsten. De sprekers vind je in het overzicht hieronder.

Zomerontmoetingen 2022 (en andere kerkdiensten)
Tijdens de zomervakantie hebben we bij Traject24 geen ‘gewone’ bijeenkomsten, maar zomerontmoetingen. Dit omdat er minder mensen aanwezig zijn dan gewoonlijk en het altijd een hele klus is om een ‘gewone’ bijeenkomst te organiseren. Het bezoekersaantal varieert dan van 35 tot 50. Uit ervaring weten we dat veel mensen deze ontmoetingen bijzonder op prijs stellen. Deze zes zondagen hebben een afwijkende opzet, met een groot accent op een ontspannen en inhoudsvolle tijd van ontmoeting. Een gemeentelid (of echtpaar) levert een eigen bijdrage; bijvoorbeeld vanuit een Bijbelgedeelte, een boek, een film, een ervaring. Zo horen we iets over iemands leven met God.
(De wijkgemeenten Catharijne en Immanuel hebben in de zomer gezamenlijke diensten op Camping/RCN Het Grote Bos, Hydeparklaan 24, Doorn. Aanvang 10.00 uur. Meer info daarover in de juli-augustus-editie van kerkblad RondomKerk (zie hiernaast).

Corona-versoepelingen
De maatregelen rond corona zijn verdwenen, maar we willen wel met elkaar rekening blijven houden. Wees allemaal weer welkom in de kerk. We starten ook het koffiedrinken na de bijeenkomst weer. We blijven zorgen voor goede ventilatie en we vragen iedereen die klachten heeft thuis te blijven.

De bijeenkomsten op zondag zijn ook steeds te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.

Overzicht sprekers komende zondagen:
14 augustus: 6e Zomerontmoeting met Johan de Groot
21 augustus: (weer ‘gewone’ bijeenkomst) Henk Reinders
28 augustus: Marien Kollenstaart (startzondag)
4 september: Marien Kollenstaart
11 september: Jaap Haasnoot
18 september: Marien Kollenstaart
25 september: Dick Westerkamp

Traject24-gebedsdoos

We hebben een digitale gebedsdoos. Stuur je gebedspunten naar: gebedsdoos@traject24.nl. Zo blijven we met en voor elkaar bidden! Je kunt ook op zondag je gebedspunten in de doos doen die achter in de kerkzaal staat.

Kerkblad ’RondomKerk’

Begin juli verscheen het juli-augustus-nummer van RondomKerk, het nieuw mini-magazine voor de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD); met inspiratie en informatie uit en voor de verschillende wijken van de PGD. Je kunt het magazine hier bekijken (klik op de link hieronder).

RondomKerk-2022-07+08

 

Recent nieuws

Iedere week wordt (op woensdag) een Digitale Weekbrief verstuurd met actuele informatie over de zondagse bijeenkomst, andere activiteiten enz. Je vindt deze nieuwsbrieven hieronder.

Je kunt ook je e-mail-adres doorgeven, dan krijg je hem automatisch iedere week in je mailbox. Gebruik daarvoor onderstaand aanmeldblok.

Samen Jezus leren volgen in deze tijd

We willen een warme gemeenschap zijn waar mensen zich thuis voelen, waar ruimte is voor verscheidenheid, voor het stellen van vragen en ontwikkeling. Waar we van en met elkaar leren. Een plek om te vieren dat we niet alleen zijn, maar in Christus Jezus verbonden zijn met God. Waar we leven vanuit de vernieuwende en hoopgevende kracht van Gods Geest en waar Christus centraal staat. Een kerk die aansluit bij en zich uitstrekt naar de wereld om zich heen; in inhoud, vorm en in gedrag.

We zijn een protestants-evangelische gemeenschap in Driebergen, onderdeel van de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD). Door inhoud en vorm zijn we in kleur onderscheidend. We streven de onderlinge samenwerking met elkaar na, binnen de PGD en met andere geloofsgemeenschappen, omdat we ervan overtuigd zijn dat we als christenen geroepen zijn om vanuit het één-zijn de liefde van Jezus te laten zien (Johannes 17:23).

Wees welkom in onze bijeenkomsten, of je nu wel, niet of een beetje gelooft!

Warme gemeenschap

We willen een warme gemeenschap zijn waar mensen zich thuis voelen…

Vieren

Een plek om te vieren dat we niet alleen zijn, maar in Christus Jezus verbonden zijn met God.

Uitstrekken

Een kerk die aansluit bij en zich uitstrekt naar de wereld om zich heen; in inhoud, vorm en in gedrag.

Samen Jezus leren volgen in deze tijd