Welkom op de website van

Traject24 in Driebergen

Als je iets naar beneden scrolt dan vind je daar in grote lijnen wat voor kerkelijke gemeente Traject24 wil zijn.
Allerlei gedetailleerde informatie kun je vinden op de verschillende pagina’s.

Zondagse bijeenkomsten

Op zondag komen we om 12.00 uur bij elkaar in ’t Hoge Licht voor de bijeenkomsten. De sprekers vind je in het overzicht hieronder.

Afhankelijk van de corona-richtlijnen die door de overheid gesteld worden, hanteren we een maximum aantal bezoekers bij de bijeenkomsten. Wil je vaker langs kunnen komen bij de bijeenkomsten, meld je dan aan via deze link op kerktijd.nl.
Kom je eenmalig mee met een bekende die vaker bij Traject24 komt, dan kun je je aanmelden via deze bekende. Kom je een keer op bezoek, wees welkom en kom gewoon langs. We houden altijd een plekje vrij voor gasten.

We blijven de Corona-protocollen volgen: houden afstand, komen niet als we verkouden zijn, dragen een mondkapje als we lopen in de binnenruimte, enz.
Mocht je een keer niet kunnen of willen komen bij de fysieke bijeenkomst dan is de bijeenkomst te volgen of terug te kijken via www.kerkdienstgemist.nl (> Driebergen > ’t Hoge Licht > Traject24.)

We hebben een Corona-protocol opgesteld; hier vind je het als pdf-bestand: Corona-protocol bijeenkomsten Traject24 ’t Hoge Licht 21nov2020

De bijeenkomsten zijn in ’t Hoge Licht, Klaproos 2, Driebergen. We beginnen om 12.00 uur (inloop vanaf 11.45 uur).

Overzicht van sprekers op de zondagen:
22 november – Corine Zonnenberg
29 november – Jan Willem van der Straten
6 december – Hariët Tarpeh
13 december – Robert Doornenbal
20 december – Laurens Touwen
24 december – Kerstavond
27 december – Herman van Wijngaarden

 

 

Online of fysiek

We leven in een bijzondere ‘corona-tijd’ en zochten daarom naar nieuwe manieren om verbonden te blijven, om met elkaar te blijven delen, groeien en vieren. We hebben dat in het vorjaar en de zomer vormgegeven met onze Online-samenkomsten (zie Online-zondag).

Vanaf september komen we weer bij elkaar in ’t Hoge Licht. En voor wie dat niet kunnen of willen is het mogelijk om via www.kerkdienstgemist.nl onze bijeenkomsten mee te maken.

Recent nieuws

Iedere week wordt (op woensdag) een Weekbrief verstuurd met actuele informatie over de zondagse bijeenkomst, andere activiteiten enz. Je vindt die nieuwsbrieven snel op het tabblad ‘allerlei/nieuwsbrieven’.

Je kunt ook je e-mail-adres doorgeven, dan krijg je hem automatisch iedere week in je mailbox. Gebruik daarvoor de aanmeldbox linksonder op deze pagina.

Identiteit van Traject24

Traject24 is een protestants-evangelische gemeenschap in Driebergen, onderdeel van de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD). Onze naam geeft aan, dat we 24 uur per dag de levensweg willen gaan met God. Dat wil zeggen:
• leven onder Gods leiding;
• dienen met de liefde van Jezus;
• delen van ons geloof in de kracht van de Heilige Geest.
De gemeenschap van Traject24 herkent zich in de woorden evangelisch en protestants.

Protestants geeft aan dat we aansluiting zoeken bij de geloofstraditie die al eeuwen oud is:
• Jezus Christus is Gods Zoon, door wie verzoening mogelijk is;
• de Bijbel is, als Gods gezaghebbend Woord, onze bron en richtsnoer.

Evangelisch houdt in dat we zoeken naar het vormgeven van dit eeuwenoude geloof op een manier die herkenbaar is voor mensen die in deze tijd en cultuur leven. In onze geloofsuitingen zoeken we aansluiting bij de evangelische beweging:
• een persoonlijke relatie met Jezus Christus staat centraal;
• het verlangen naar vernieuwing door de werking van de Heilige Geest;
• nieuwe liederen, audiovisuele middelen en drama/toneel tijdens bijeenkomsten;
• kleine groepen als schakel tussen samenkomst en persoonlijk geloofsleven.

Iedereen is hartelijk welkom bij onze bijeenkomsten (tijdelijk vanwege Corona digitaal via YouTube)!

Christus centraal

Traject24 wil een christelijke gemeenschap zijn die God de eer geeft die Hem, als Schepper en Vader, toekomt. Hij heeft ons in het leven geroepen en van Hem zijn we afhankelijk.

Elkaar liefhebben

Als gemeenschap zijn we gericht op elkaar. Wij hebben elkaar lief, omdat God ons – als door Christus vernieuwde mensen – samenbrengt. Samen willen we vormgeven aan onze roeping om volgeling van Jezus Christus te zijn.

Gods liefde uitdragen

Vanuit onze bewogenheid met mensen om ons heen zoeken we naar wegen om Gods liefde en gerechtigheid, die we in Christus hebben ontvangen, te brengen op plaatsen waar dat nodig is.

Samen Jezus leren volgen in deze tijd