Welkom op de website van

Traject24 in Driebergen

Als je iets naar beneden scrolt dan vind je daar in grote lijnen wat voor kerkelijke gemeente Traject24 wil zijn.
Allerlei gedetailleerde informatie kun je vinden op de verschillende pagina’s.

Zondagse bijeenkomsten

We zijn in september weer gestart met ‘gewone bijeenkomsten’; althans voor zover je in Corona-tijd van gewoon kunt spreken. De sprekers vind je in het overzicht hieronder.
We blijven de Corona-protocollen volgen: houden afstand, komen niet als we verkouden zijn, enz. Na de bijeenkomst is er koffie/thee en daarbij proberen we zoveel mogelijk rond de zittafels plaats te nemen en niet bij de statafels. En – als de techniek naar behoren werkt – kunnen we ook thuis via www.kerkdienstgemist.nl de bijeenkomsten online volgen of later terugkijken. Met name voor kwetsbare mensen is dit een uitkomst, omdat ze niet naar de kerk kunnen komen.

We hebben een Corona-protocol opgesteld; hier vind je het als pdf-bestand:Afspraken rond bijeenkomsten van Traject24 in het Hoge Licht 14 juli

De bijeenkomsten zijn in ’t Hoge Licht, Klaproos 2, Driebergen. We beginnen om 12.00 uur (inloop vanaf 11.45 uur).

Overzicht van sprekers op de zondagen:
11 oktober – Hariët Tarpeh
18 oktober – Marije Vermaas-Boer
25 oktober – Jaap Haasnoot
1 november – Hester Touwen
8 november – Dick Westerkamp
15 november – Jan Wolsheimer

 

 

Online of fysiek

We leven in een bijzondere ‘corona-tijd’ en zochten daarom naar nieuwe manieren om verbonden te blijven, om met elkaar te blijven delen, groeien en vieren. We hebben dat de afgelopen maanden vormgegeven met onze Online-samenkomsten (zie Online-zondag).

Vanaf september komen we weer bij elkaar in ’t Hoge Licht. En voor wie dat niet kunnen of willen is het mogelijk om via www.kerkdienstgemist.nl onze bijeenkomsten mee te maken.

Identiteit van Traject24

Traject24 is een protestants-evangelische gemeenschap in Driebergen, onderdeel van de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD). Onze naam geeft aan, dat we 24 uur per dag de levensweg willen gaan met God. Dat wil zeggen:
• leven onder Gods leiding;
• dienen met de liefde van Jezus;
• delen van ons geloof in de kracht van de Heilige Geest.
De gemeenschap van Traject24 herkent zich in de woorden evangelisch en protestants.

Protestants geeft aan dat we aansluiting zoeken bij de geloofstraditie die al eeuwen oud is:
• Jezus Christus is Gods Zoon, door wie verzoening mogelijk is;
• de Bijbel is, als Gods gezaghebbend Woord, onze bron en richtsnoer.

Evangelisch houdt in dat we zoeken naar het vormgeven van dit eeuwenoude geloof op een manier die herkenbaar is voor mensen die in deze tijd en cultuur leven. In onze geloofsuitingen zoeken we aansluiting bij de evangelische beweging:
• een persoonlijke relatie met Jezus Christus staat centraal;
• het verlangen naar vernieuwing door de werking van de Heilige Geest;
• nieuwe liederen, audiovisuele middelen en drama/toneel tijdens bijeenkomsten;
• kleine groepen als schakel tussen samenkomst en persoonlijk geloofsleven.

Iedereen is hartelijk welkom bij onze bijeenkomsten (tijdelijk vanwege Corona digitaal via YouTube)!

Christus centraal

Traject24 wil een christelijke gemeenschap zijn die God de eer geeft die Hem, als Schepper en Vader, toekomt. Hij heeft ons in het leven geroepen en van Hem zijn we afhankelijk.

Elkaar liefhebben

Als gemeenschap zijn we gericht op elkaar. Wij hebben elkaar lief, omdat God ons – als door Christus vernieuwde mensen – samenbrengt. Samen willen we vormgeven aan onze roeping om volgeling van Jezus Christus te zijn.

Gods liefde uitdragen

Vanuit onze bewogenheid met mensen om ons heen zoeken we naar wegen om Gods liefde en gerechtigheid, die we in Christus hebben ontvangen, te brengen op plaatsen waar dat nodig is.

Samen Jezus leren volgen in deze tijd