Begroting diaconie 2023

De begroting 2023 van de diaconie ligt van 14 tot 21 november ter inzage op het kerkelijk bureau, de Lei 86. Hieronder is – tijdelijk – een verkort overzicht van de begroting weergegeven:

PG DIA B2023 – verkort overzicht begroting

Activiteiten Immanuelwijk

Dit seizoen belegt de Immanuelwijk een aantal activiteiten. Ook anderen zijn hierbij welkom. Dus van harte uitgenodigd om deel te nemen; voor sommige moet je je van tevoren opgeven. Via onderstaande link is dit programma te bekijken of te downloaden.

Activiteiten-Immanuelwijk-2022-2023

Driebergse Raad van Kerken

Namens Traject24 neemt Lineke Polman deel aan de Driebergse Raad van Kerken. In de zomer heeft de landelijke Raad van Kerken een gespreksnotitie gepubliceerd met als titel ‘Naar een duurzame toekomst’. Op verzoek van Lineke hebben we het pdf-bestand van deze gespreksnotitie hier op de website gezet. Je kunt het hier bekijken of downloaden:

Visienota-Naar-een-duurzame-toekomst-zomer2022