Traject24 en kringen

Een van de speerpunten van Traject24 voor seizoen 2015-2016 was het opzetten van Kringenwerk. We willen graag dat iedereen die lid is van Traject24 ook lid is van een kring.

Visie
24 in de naam Traject24 wil uitdragen dat we 24 uur per dag, 7 dagen in de week, christen zijn en niet alleen op zondag. We geloven dat Christus betrokken is bij alle aspecten van ons leven en we dagelijks wandelen met en mogen groeien in Hem. Daarvoor hebben we elkaar nodig om met elkaar te delen, te bidden en van elkaar te leren. De zondagse bijeenkomsten, hoe belangrijk ook, zijn hiervoor niet voldoende. Kringen zouden als het kan voor iedereen een structureel onderdeel van Traject24 moeten zijn.

Een bijbelvers in dit verband is Kolossenzen 2:6-7: Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging. (HSV)
Kringen kunnen bijdragen aan: beter leren kennen van Jezus Christus, verpersoonlijking van het geloof, verdieping en opbouw van het geloof, onderlinge betrokkenheid en verbondenheid, groeien aan en met elkaar, groei in discipelschap, groei in gemeenschap.
Essentieel is dat Christus centraal staat. Het gaat in de eerste plaats niet om de vorming van groepen voor het onderlinge contact, hoewel dat een belangrijk onderdeel is, maar om de groei in de relatie met Jezus Christus. De onderlinge eenheid is dan een vrucht van het samen groeien naar Christus (zie ook Efeziërs 4:15).

Inhoud
Het mission statement van Traject24 is: Samen Jezus leren volgen in deze tijd. Elementen die een rol spelen bij de inhoud van de kringen zijn:
– verdiepende bijbelstudie
– bespreken van geloofsvragen
– delen in elkaars leven
– onderlinge zorg
– bidden met en voor elkaar
– openheid voor nieuwe leden
Speciale aandacht vraagt de balans tussen openheid en veiligheid. Een valkuil van kringen is, dat het zo vertrouwd wordt, dat men eigenlijk niet wil dat er iemand bijkomt.
Wat we graag willen is dat de doordeweekse kringen aansluiten bij het jaarthema, zodat er ook samenhang is met de zondagse bijeenkomsten. Zo kunnen onderwerpen dieper landen en meer effect hebben in ons dagelijks leven.

Organisatie
De gedachte is dat op termijn alle leden van Traject24 lid zijn van een kring. Zover is het natuurlijk nog niet, maar hier willen we naartoe werken.
De kringleider heeft een belangrijke rol. Naast de organisatorische kant is ook belangrijk dat hij/zij het groepsdynamische proces begeleidt en zorgt dat de doelstellingen voor de kring tot zijn recht komen. Er is daarom goede begeleiding van de kringleiders nodig. Ideaal zou zijn om te werken met een assistent-kringleider, die op termijn zelfstandig kringleider kan zijn.
Ook het invoegen van nieuwe mensen in kringen is een belangrijk aspect. Zoiets moet zorgvuldig gebeuren.

Proces
De hiervoor genoemde aspecten zijn verder bedacht, in het bestuur besproken en na de zomer van 2016 zijn we echt begonnen met onze gemeentekringen. Er werden kringleiders en assistenten gezocht, nagedacht over hoe de kringen in te delen, welk materiaal te gebruiken enz. Er werd besloten om het eerste seizoen (2016-2017) in de kringen het boekje ‘Leven door de Geest’ te bespreken. De titel van deze studie werd ook het jaarthema voor Traject24, zodat door het jaar heen regelmatig ook de toespraken over dit onderwerp in de zondagse samenkomsten gingen. Voor het seizoen 2017-2018 is er gefocust op het bijbelboek Marcus. Een team van redacteurs heeft hiervoor speciaal 16 studies samengesteld. Seizoen 2018-2019 staat de brief van Jakobus centraal; ook nu weer aan de hand van speciaal voor onze kringen bedacht materiaal, onder het thema ‘Leven wat je gelooft’. En opnieuw kan dit bijbelboek en dit thema door het jaar heen ook op zondag onderwerp van de toespraken in de bijeenkomsten zijn.

Samenvattend
We willen een gemeente zijn VAN kringen en niet een gemeente MET kringen. En – terugkomende op het eerder bedachte schema van gemeente-zijn: Boven, Binnen, Buiten – je zou het kringenwerk ook kunnen typeren aan de hand van de volgende aspecten van groei:
Spiritueel (BOVEN): het verdiepen van de relatie met God, niet enkel gericht op kennis van de Bijbel, maar ook op het dagelijks leven met God. Anders geformuleerd: God kennen met hoofd en hart.
Pastoraal/diaconaal (BINNEN): als leden van de kring hebben we oog voor elkaar. We steunen elkaar in emotioneel, geestelijk en praktisch opzicht.
Missionair (BUITEN): de kring heeft een sfeer van welkom. Er wordt ruimte gemaakt voor mensen die nieuw zijn en mee willen doen. Taalgebruik en gesprekken zijn dan zodanig dat iemand zich opgenomen voelt.