Traject24 en kringen

Bij Traject24 is het streven dat iedereen een plekje bij een huiskring vindt. Op deze manier wordt vormgegeven aan gemeente-zijn: de huiskringen vormen een natuurlijke en laagdrempelige structuur van onderlinge aandacht en zorg. Het is een mooie manier om elkaar te leren kennen en met elkaar mee te leven, ons geloof te verdiepen, elkaar te bemoedigen en voor elkaar te bidden.

Inhoud

Sommige huiskringen gebruiken het jaarthema: ‘Connect & Grow’ (verbinding met Jezus, elkaar en de wereld) en bestuderen het Johannes evangelie. Ze sluiten daarmee aan op de toespraken in de bijeenkomsten. Anderen behandelen een boekje met studies. Daarnaast zijn er komend seizoen ook andere initiatieven binnen Traject24, om vorm te geven aan het samen groeien in het volgen van de Heer Jezus Christus.

Frequentie

De frequentie van de huiskringen varieert: eens per 2 weken/ eens per 3 weken/ tot eens per maand. Met de groei van de gemeente groeien we in mogelijkheden. Hieronder zie je een aantal nieuwe initiatieven waar je welkom bent om aan deel te nemen. Ben je nieuw bij Traject24 of ben je al een tijd lid van een kring en wil je andere gemeenteleden leren kennen? Voel je dan vrij om aan te sluiten bij een van onderstaande initiatieven.
Heb je vragen of wil je je opgeven? Neem dan contact op met Ellie Doorn of de betreffende contactpersoon van het initiatief waar jij belangstelling voor hebt!

Kringen waar je welkom bent

a. Bijbelleeskring op zondagavond eens per twee weken onder leiding van Rein Zoethout, Kapelleland 12.
Rein en Trudy hebben eens in de twee weken op zondagavond van 20.00 – 22.00 uur een Bijbelleeskring. Na het lezen van een Bijbelgedeelte is er gelegenheid om het gedeelte zelf nogmaals te lezen. Daarna wordt het gedeelte door middel van vragen besproken.
Ze bespreken momenteel het Johannesevangelie. Er wordt van de deelnemers wel enige toewijding gevraagd: trouw deze kring bijwonen.

b. Gesprekskring aan de hand van het boek ‘Groeien naar volwassenheid’ van Cloud en Townsend.
Rozemarijn, Fenneke en Jaap hebben alle drie het boek ‘Groeien naar volwassenheid’ van Cloud en Townsend gelezen en waren daar erg enthousiast over. Het brengt de christelijke ‘dogma’s’ naar het dagelijkse en persoonlijke leven, in relatie met jezelf en anderen. Het gaat niet om kennis, maar om kennen, zowel van God als jezelf. Het is soms best confronterend maar ook inspirerend en uitdagend hoe het geloof handen en voeten te geven in je persoonlijke leven en relaties. Aan het eind van elk hoofdstuk staan uitdagende vragen waar we graag met elkaar en met wie dat ook zou willen, in gesprek zouden willen gaan. Om zo van en met elkaar te leren hoe we ons geloof kunnen en mogen leven in ons dagelijks leven. Als je meer wilt weten, kun je een van ons drieën aanschieten. Heb je belangstelling om mee te doen, geef je dan op bij Fenneke van Gijzen; 06 33130940 of fenfeijen@gmail.com.

 

Connect & Grow

Het jaarthema voor 2023-2024 is ‘Connect & Grow’ – leven in verbinding met Jezus, elkaar en de wereld.

We zijn druk en leven in een individualistische cultuur. Hoe vinden we tijd voor God? Hoe zorgen we ervoor dat we in de kerk elkaar echt zien en kennen? En hoe gaan we zonder kramp of stress de verbinding aan met onze omgeving? Het Johannesevangelie geeft ons input en inspiratie. We willen Jezus leren kennen en ontmoeten. Vanuit de verbondenheid met Hem ontdekken we hoe we onze onderlinge band kunnen versterken en wat onze roeping voor de wereld is.