Traject24 en kringen

Bij Traject24 is het streven dat iedereen een plekje bij een huiskring vindt. Op deze manier wordt vormgegeven aan gemeente-zijn: de huiskringen vormen een natuurlijke en laagdrempelige structuur van onderlinge aandacht en zorg. Het is een mooie manier om elkaar te leren kennen en met elkaar mee te leven, ons geloof te verdiepen, elkaar te bemoedigen en voor elkaar te bidden.

Inhoud

Sommige huiskringen sluiten aan bij het jaarthema: ‘Kies voor het leven’ en sluiten daarmee aan op de toespraken in de bijeenkomsten. Anderen behandelen een boekje met studies. Daarnaast zijn er komend seizoen ook andere initiatieven binnen Traject24, om vorm te geven aan het samen groeien in het volgen van de Heer Jezus Christus.

Frequentie

De frequentie van de huiskringen varieert: eens per 2 weken/ eens per 3 weken/ tot eens per maand. Met de groei van de gemeente groeien we in mogelijkheden. Hieronder zie je een aantal nieuwe initiatieven waar je welkom bent om aan deel te nemen. Ben je nieuw bij Traject24 of ben je al een tijd lid van een kring en wil je andere gemeenteleden leren kennen? Voel je dan vrij om aan te sluiten bij een van onderstaande initiatieven.
Heb je vragen of wil je je opgeven? Neem dan contact op met Ellie Doorn of de betreffende contactpersoon van het initiatief waar jij belangstelling voor hebt!

Nieuwe initiatieven waar je welkom bent

a. Bijbelleeskring op zondagavond, eens per twee weken onder leiding van Rein Zoethout.
Rein en Trudy zijn een Bijbelleeskring (dus geen studiekring) begonnen op zondagavond, om de twee weken. Na het lezen van een Bijbelgedeelte is er gelegenheid het gedeelte nogmaals zelf te lezen. Daarna wordt het gedeelte door middel van vragen besproken. Deze activiteit is gestart op 25 september; 20.00 – 22.00 uur, Kapelleland 12.

Ze bespreken het Johannesevangelie. Er wordt van de deelnemers wel enig commitment gevraagd: trouw deze kring bijwonen. Eens in de veertien dagen, 20.00-22.00 uur: 25 september, 9 en 23 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december.

b. Gesprekskring aan de hand van het boek ‘Groeien naar volwassenheid’ van Cloud en Townsend.
Een initiatief van Fenneke, Jaap en Rozemarijn.
Rozemarijn, Fenneke en Jaap hebben de afgelopen tijd alle drie het boek ‘Groeien naar volwassenheid’ van Cloud en Townsend gelezen en waren daar erg enthousiast over. Het brengt de christelijke ‘dogma’s’ naar het dagelijkse en persoonlijke leven, in relatie met jezelf en anderen. Het gaat niet om kennis, maar om kennen, zowel van God als jezelf. Het is soms best confronterend maar ook inspirerend en uitdagend hoe het geloof handen en voeten te geven in je persoonlijke leven en relaties. Aan het eind van elk hoofdstuk staan uitdagende vragen waar we graag met elkaar en met wie dat ook zou willen, in gesprek zouden willen gaan. Om zo van en met elkaar te leren hoe we ons geloof kunnen en mogen leven in ons dagelijks leven. Als je meer wilt weten, kun je een van ons drieën aanschieten. Heb je belangstelling om mee te doen, geef je dan op bij Fenneke van Gijzen; 06 33130940 of fenfeijen@gmail.com.

c. ‘Luisterend bidden’, vier open avonden door en bij Eddy en Ineke de Pender.
Data: 13/9, 11/10, 8/11, 13/12. Je bent welkom op de avonden dat je kunt.
Meer informatie: www.traject24.nl/activiteiten/luisterend-bidden/
Mail of bel naar: eddy@depender.org – 06 109 12 623.

 

Kies voor het leven

Het jaarthema voor 2022-2023 is ‘Kies voor het leven!’ n.a.v. Deuteronomium 30:19-20. Er zijn verschillende associaties bij leven: bloei, groen, kinderen, gezondheid, gebrokenheid. Kun je altijd wel kiezen voor het leven of overkomt het je? Je hebt in ieder geval niet gekozen om geboren te worden. Sterven is in de meeste gevallen ook iets waarvoor je niet kiest. Mozes houdt het volk Israël een ander soort leven voor – een kwaliteit van leven. Een leven met en voor God. Dat is het goede, brengt zegen, geeft geluk in het land dat de Heer zijn volk had beloofd. Maar hoe kunnen we dan voor dit leven kiezen? Leven heeft volgens hem te maken met Liefhebben, Luisteren en Linken. Houden van God (liefhebben), gehoorzamen aan zijn stem (luisteren) en gehecht raken aan Hem (linken). Dichtbij God leven geeft kracht om het leven aan te kunnen, met alle crises en zorgen. Zo leven brengt zegen voor anderen en jezelf.
In de diensten zal onze predikant Marien Kollenstaart elke keer stilstaan bij een stuk en thema uit het boek Deuteronomium. In de nieuwsbrief zal er dan ook een leesvraag bij staan voor de kringen die aan de slag willen gaan met de tekst van de preek.
De gastpredikanten wordt gevraagd om aan te sluiten bij het thema ‘Kies voor het leven’.