Traject24 en kringen

Onze kringen zijn kleine groepen (ongeveer acht) mensen die elkaar ongeveer eens per twee weken ontmoeten bij iemand thuis. De kringen zijn belangrijk om bij elkaars leven betrokken te kunnen zijn en samen te zoeken naar wat het kennen en volgen van Jezus betekent in je persoonlijk leven.

24 in de naam Traject24 wil uitdragen dat we 24 uur per dag, 7 dagen in de week, christen zijn en niet alleen op zondag. We geloven dat Christus betrokken is bij alle aspecten van ons leven en we dagelijks kunnen wandelen met Hem en mogen ontwikkelen. Dat is niet altijd gemakkelijk en we ervaren het als een zoektocht waarbij we elkaar nodig hebben. We vinden het belangrijk meer met elkaar op te trekken dan dat rond een zondagse bijeenkomst haalbaar is.

Elementen die een rol spelen bij de inhoud van de kringen zijn:
– verdiepende bijbelstudie
– bespreken van geloofsvragen
– delen in elkaars leven en elkaar bemoedigen
– onderlinge zorg
– bidden met en voor elkaar
– openheid voor nieuwe leden

We willen graag dat iedereen die lid is van Traject24 ook betrokken is bij een kring. Op allerlei dagen in de week worden algemene kringen georganiseerd. Ook zijn er soms speciale thema kringen. Neem voor meer informatie contact op met de teamcoördinator kringen via info@traject24.nl.