Luisterend Bidden

In het najaar van 2022 organiseren Eddy & Ineke de Pender een viertal avonden Luisterend Bidden, steeds op de tweede dinsdag in de maand. We hebben dit eerder gedaan en hebben daar hele goede herinneringen aan. We hebben dit voorgesteld aan het bestuur van Traject24 en die ondersteunen dit initiatief.

Wat verstaan we onder Luisterend Bidden?

Het is een intrigerende term. Ik ben er voor het eerst mee in aanraking gekomen door een boek van Leanne Payne dat ik gevonden had in een boekhandel. De basisgedachte is, dat je – als je je een kind van God weet – een relatie hebt met de Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Een relatie betekent, dat je je gedachten aan iemand kwijt kan, maar ook, dat je kunt luisteren naar wat de Ander te zeggen heeft. Nu zijn we dat niet zo gewend, maar met enige oefening is het mogelijk om te groeien in het verstaan van de stem van God. In eerste instantie spreek God door Zijn Woord, de Bijbel, maar daarnaast kan hij ook spreken op andere manieren, bijvoorbeeld door een indruk, een beeld dat je in je hoofd ziet, een bijbelgedeelte dat in gedachten komt, een lied waar je aan moet denken, enzovoorts. Essentieel is dat je leert vertrouwen dat God ernaar verlangt Zich kenbaar te maken. God wil tot ons spreken en Hij roept ons op om te luisteren. Jezus zegt in Johannes 10:27: ‘Mijn schapen horen naar mijn stem.’ In Jesaja 50:4 lezen we:’De Here, Here wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen.’

Hoe ziet de avond eruit?

Introductie: naar aanleiding van de vorige keer (of een ander moment), wil iemand iets delen over een ervaring met God?
• Zingen van enkele liederen met behulp van YouTube
• Meditatief Bijbellezen: we nemen de tijd om een bijbelgedeelte te lezen met ons hart
• Luisterend bidden voor elkaar in groepjes van drie à vier

–  Inleidend gebed 
-  Vragen aan degene waarvoor we luisteren: is er iets specifieks waar je mee bezig 
bent? Hoeft niet!
–  Stilte en luisteren
–  Met de persoon delen wat we ontvangen hebben
–  De persoon mag reageren, hoeft niet
–  Tijd nemen om voor die persoon te bidden

• Plenair: terugblik (delen / vragen)
• Afsluitend lied

Aanmelding? 
In principe kun je komen als het je uitkomt. Het is geen cursus. Iedere avond staat op zichzelf.

Lokatie: Van Asch van Wijcklaan 17, 3972 ST Driebergen

Aanvang: 20.00 uur

Data najaar 2022:

– 13 september
– 11 oktober
– 08 november
– 13 december

Heb je vragen?
Mail naar: eddy@depender.org of bel 06 109 12 623.