Mannenontbijt

In 2014 zijn we binnen Traject24 begonnen met een maandelijks Mannenontbijt op de zaterdagmorgen, van 8.00 tot 9.30 uur. Deze activiteit voorziet in een behoefte en groeide uit tot een niet meer weg te denken maandelijkse ontmoeting van Traject24-mannen. Overigens zijn ook mannen van buiten onze gemeente hartelijk welkom! 15 mannen of meer nemen actief deel. Wil je dit eens een keer meemaken, dan ben je hartelijk welkom!

Vanwege Corona-regels is het Mannenontbijt sinds najaar 2020 stil komen liggen. Misschien dat we binnenkort weer gaan beginnen.

Dit is ons doel:
– Onderlinge vriendschappen versterken en broederschap ontwikkelen.
– Mannen enthousiast maken over Gods Woord en bijbelse principes, met name rond het aspect ‘man-zijn’.
– Inhoudelijk af en toe aansluiting zoeken bij het jaarthema van de kringen of de algemene focus in Traject24.

Zo doen we het:
– Elke 2e zaterdag van de maand van 8.00-9.30 uur in ’t Hoge Licht
– Steeds twee mannen bereiden het inhoudelijk samen voor
– Gewoon onderling contact; plenair iets van inleiding; bespreking ook in groepjes van 3 à 4
– Misschien af en toe samen bidden voor concrete punten

Vanwege de catering graag van tevoren even opgeven: mannen@traject24.nl.