Mannenontbijt

In 2014 zijn begonnen met een maandelijks Mannenontbijt op de zaterdagmorgen, van 8.00 tot 9.30 uur. Deze activiteit voorzag in een behoefte. Overigens zijn ook mannen van buiten onze gemeente hartelijk welkom! 15 mannen of meer namen actief deel. 

Vanwege Corona is het Mannenontbijt in najaar 2020 stil komen liggen. En of we er weer mee starten is nog niet zeker.

Dit is ons doel:
– Onderlinge vriendschappen versterken en broederschap ontwikkelen.
– Mannen enthousiast maken over Gods Woord en bijbelse principes, met name rond het aspect ‘man-zijn’.
– Inhoudelijk af en toe aansluiting zoeken bij het jaarthema van de kringen of de algemene focus in Traject24.