Visie op en organisatie van het pastoraat binnen Traject24​

In Traject24 zijn verschillende vormen van pastoraat.

 1. Het basispastoraat: omzien naar elkaar.
  Het is belangrijk dat iedereen gezien en gehoord wordt. Omdat Traject24 een gemeente van kringen is, vindt dit plaats in de kleine groep. De kringleider maakt ruimte voor het kunnen delen van lief en leed. Ook buiten de kringmomenten om worden deelnemers gestimuleerd om mee te leven met elkaar. Gemeenteleden die niet op een kring zitten, worden in pastoraat verbonden aan één van de kringen en met hen wordt gecommuniceerd onder wie ze qua basispastoraat vallen. Deze ‘kringloze’ gemeenteleden worden gestimuleerd om, mocht er zegen of zorg zijn, dit te delen met de kringleiders, zodat de kring met hen kan meeleven mocht dat nodig zijn.
 2. Als je een persoonlijk gesprek of gebed wilt: het pastoraal team.
  Soms is er vanuit een kringlid of kringleider een drempel om persoonlijke dingen te delen in een kring. Binnen Traject24 is er een pastoraal team. Dit team van gemeenteleden is pastoraal en psychologisch geschoold en heeft geheimhoudingsplicht. De naam ‘pastoraal’ verwijst naar de verbinding van het geloof met de dingen waar je in het dagelijks leven tegenaan loopt in jezelf, je relaties of werk. Te denken valt bijvoorbeeld aan een negatief zelfbeeld, eenzaamheid, stress, huwelijksproblemen, verslaving, het vastzitten aan patronen uit het verleden, hechtingsproblemen, gevoelens van onvrijheid. Persoonlijke ontwikkeling op deze terreinen gaat niet buiten God om en mag dus geestelijke ontwikkeling worden. We hebben elkaar nodig om te groeien in het liefhebben van God, jezelf en anderen, zodat we meer kunnen gaan lijken op Jezus. Een lid van het team biedt een luisterend oor aan in een eenmalig persoonlijk gesprek of loopt graag een tijdje op tijdens een traject van meerdere gesprekken. Ook kan je kiezen voor gebedspastoraat – een vorm waarbij er tijdens een gesprek veel ruimte wordt geboden om te bidden en te luisteren naar God. Gesprekken kunnen aangevraagd worden bij Marien Kollenstaart, coördinator en ook lid van het team. Hij zal het gemeentelid koppelen aan een van de leden van het team.
 3. Doorverwijzen naar specialistische zorg.
  Als er behoefte is aan meer complexe en langdurige psychische ondersteuning, kan contact opgenomen worden met het pastorale team die graag meedenkt welke vorm van zorg nodig en geschikt is.
 4. Crisispastoraat bij ziekte of rouw.
  Als er een heftige situatie van pastorale nood is, bijvoorbeeld rond een ziekte of een overlijden, kan contact opgenomen worden met voorganger Marien Kollenstaart.Neem gerust contact op!

   

  Marien Kollenstaart: marienkollenstaart@traject24.nl

Pastoraat in Traject24

Het Traject24-bestuur heeft in 2023 zijn visie en werkwijze opnieuw vastgesteld. Hiernaast vind je de tekst.