Micha Nederland

Bucketlist

 

Op zondag 18 oktober spak Marije Vermaas-Boer in onze bijeenkomst over het thema ‘Moderne Slavernij’. Aan het einde van haar toespraak noemde ze een ‘Duurzame Bucketlist’ die door Micha Nederland is samengesteld. In pdf-formaat is die hier te vinden:

MichaNederland-poster-Bucketlist(okt2020)

Missie&Visie

Het ’missie & visie’ document is door het bestuur op 10 oktober voorlopig vastgesteld.

 

Op basis van terugkoppeling uit de gemeente over het ’missie & visie’ document en de gemeente-bijeenkomst die daarover op zondag 27 september 2020 is gehouden zijn er nog enkele wijzigingen aangebracht in het document. De versie die voorlopig als uitgangspunt wordt gehanteerd vind je hier:

Missie visie document 2020 def

Gelijkenissen

Douwe Semmelink op 20 september 2020

 

Op zondag 20 september sprak Douwe Semmelink over Lukas 11:1-10, een gelijkenis over volhardend gebed. Hij legde onder meer uit welke regels hij hanteert voor de uitleg van gelijkenissen. Een paar mensen vroegen hem naar die ’regels’. Daarom heeft Douwe die opgeschreven en je vindt deze hier:

Notities toespraak 20 september 2020

Bericht van het bestuur

15 september 2020

 

Hester Touwen brengt ons in een korte video-boodschap (via YouTube-kanaal van Traject24) weer op de hoogte van de zaken waar het bestuur zich op dit moment op richt.

Klik hier om het bericht te bekijken!

Heb je reacties voor het bestuur, stuur die dan naar bestuur@traject24.nl

Notitie avond

luisterend bidden

1 september 2020

Op 1 september zijn we met een deel van de gemeente bij elkaar gekomen om de tijd te nemen om te luisteren naar God. Klik hier om te lezen welke woorden, beelden en teksten naar voren zijn gekomen. Op basis van deze woorden is een stukje begeleidend schrijven gemaakt dat wordt meegegeven aan de sprekers voor het komend halfjaar:

Bericht van het bestuur

26 augustus 2020

 

Het bestuur houdt ons graag op de hoogte waar we als Traject24 mee bezig zijn. In juli deed Hester Touwen dat in een korte video-boodschap (via YouTube-kanaal van Traject24) en nu heeft zij een nieuwe korte video opgenomen.

Klik hier om het bericht te bekijken!

Heb je reacties voor het bestuur, stuur die dan naar bestuur@traject24.nl

Gebed

23 augustus

 

Gebed

Aan het einde van de Zomerontmoeting van 23 augustus sprak Fank van den Heuvel een gebed uit. De tekst hiervan drukken we hieronder af; voor wie het nog eens wil nalezen of het in zijn eigen gebed wil gebruken:

Lieve Vader,

Dank dat U in alles bij ons bent.
Dank dat U gestorven bent om ons te bevrijden.
Dank dat U vol vreugde onder ons bent; dat het licht van uw liefde altijd op ons schijnt.

Laten we bidden voor de zieken; binnen Traject24 en daarbuiten.
Laten we bidden voor allen die getroffen zijn door Corona maar ook voor alle mensen die in de zorg werken.
Laten we bidden voor de mensen in Beiroet en in Wit Rusland; dat ze mogen ervaren dat U bij hen bent.
Wij bidden voor Traject24; dat wij mogen bouwen aan uw kerk.

Help ons om U onder alle omstandigheden te danken.
Help ons om afgestemd te blijven op U.
Help ons om meer bereid te zijn om op U te bouwen.
Help ons om uw overvloedige zegeningen met een dankbaar hart te ontvangen.
Help ons om onze problemen bij U te brengen in plaats van er zelf mee te worstelen.
Help ons om toe te geven dat we het niet zonder U kunnen.
Help ons om U te geven waar U het meest naar verlangt: ons hart.
Help ons uw hand vast te houden.

Leid ons volgens uw plan.
Laat ons rusten in uw vrede; uw soevereine vrede beschermt ons overal.
Uw vrede gaat alle verstand te boven; omhul ons met uw vrede.
Met uw hulp kunnen wij onze zorgen en angsten aan.
Laat uw geest woorden van genade geven.
Niets van wat er in de schepping is, kan ons scheiden van uw liefde
Laten ons rusten in de vaste zekerheid dat uw liefde geen einde kent.
Wij verwonderen ons over de dimensies van uw liefde: Langer, breder, dieper en hoger dan wat wij kennen.
Wij verkrijgen de liefde niet door zelfdiscipline of wilskracht maar door ons open te stellen voor uw zegen.
Tegenslag kan een aanleiding zijn om uw nabijheid te zoeken; help ons om op die manier te kijken naar problemen in het leven; laat ons zien wat echt belangrijk is.
Als we ons futloos en onbekwaam voelen, dan is dat de perfecte dag om met een kinderlijk vertrouwen op U te steunen.
Uit U komen alle zegeningen voort, schep orde in onze gedachten.
In onze zwaktes worden uw macht en majesteit zichtbaar.
Het licht van uw liefde gaat alle kennis en begrip te boven.
Uw onvoorwaardelijke liefde is voor ons nauwelijks te begrijpen.
U heeft ons altijd lief gehad; U kende ons al voordat we geboren werden; uw wonderbaarlijke liefde omgeeft ons van geboorte tot na ons graf.
In stilte zijn wij in staat om uw eeuwige liefde te ervaren.
Geef ons de ervaring van u liefdevolle nabijheid om de stormen van het leven te doorstaan.
Uw naam geeft oneindig veel kracht om te zegenen en te ontvangen.
Laat uw geest onze gedachten vormen, laten we in stilte de tijd nemen om naar uw stem te luisteren.
Wij komen met onze diepste verlangens bij U, vrijuit, in de hoop door U gezegend te worden.
Niets ontsnapt aan uw aandacht; U bent dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.
Maak ons meer ontvankelijk voor uw liefde
Dat vragen wij U, in Jezus naam.

Amen.

Bericht van het bestuur

29 juli 2020

 

Wie coördineert wat?

In de afgelopen periode hebben er meer mensen nagedacht over de bijdrage die ze willen en kunnen leveren aan Traject24. Dit leidt ertoe dat er nieuwe mensen een coördinerende rol gaan vervullen op vertrouwde plekken. We zijn heel erg blij met de grote betrokkenheid van zo veel mensen bij Traject24. En dat gaat verder dan alleen coördinatie. Maar om het een beetje overzichtelijk te houden beginnen we met te noemen wie daar een rol in vervult. Dit overzicht wordt ongetwijfeld verder aangevuld in de komende tijd.
• Dina de Lange heeft toegezegd de secretarisrol in het interim-bestuur te willen en kunnen vervullen.
• Wipkje Marchal gaat aan de slag als coördinator voor de kinder- en jongerenprogramma’s.
• Irene van Houwelingen wordt de bijeenkomsten-coördinator.
• Herman van Wijngaarden blijft inhoudelijk betrokken voor de kring-invullingen en start als sprekerscoördinator.
• Ellie Doorn is kringcoördinator.
• Lisa Stoffer wordt samen met Rozemarijn de muziekcoördinator.
• Marjolein Nijst gaat met een team aan de slag voor de communicatie.
• Feiko Vermeulen en Jan Doorn sturen het geluidsteam aan.
• Albert Brunnenkreef blijft op zijn post als koster-coördinator.
• Rein Zoethout zet zijn betrokkenheid in de ZWO-werkgroep voort.
• Jan-Jaap Snoep is onze Kerkrentmeester.

Bericht van het bestuur

29 juli 2020

 

Bereikbaarheid bestuur in de vakantieperiode

In de komende vakantieperiode gaan de leden van het bestuur ook lekker even weg. Als je ons voor dringende zaken wilt bereiken kun je gebruik maken van het mailadres bestuur@traject24.nl. De bestuursleden die niet met vakantie zijn houden dit e-mailadres in de gaten.

Bericht van het bestuur

14 juli 2020

 

Bekijk hier het eerste bericht van het nieuwe bestuur waarin Hester Touwen toelicht waar het bestuur mee bezig is. Het mailadres waar naar wordt verwezen is bestuur@traject24.nl. 

Klik hier om het bericht te bekijken! 

Traject24

Coronaprotocol

’t Hoge Licht

14 juli 2020

Afspraken rond bijeenkomsten van Traject24

in ’t Hoge Licht

Er zijn ondertussen diverse wijzigingen in de RIVM richtlijnen waardoor een update van het Coronapotocol nodig is. Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht. De belangrijkste wijzigingen zijn:

– vooraf aanmelden hoeft niet meer. Aanwezigen worden bij binnenkomst geregistreerd.
– de opmerking over samenzang is eruit gehaald; we mogen weer zingen mits het kerkgebouw voldoet aan bepaalde voorwaarden. Het Hoge Licht voldoet aan deze voorwaarden. 

 

Gelukkig kunnen we als gemeente weer fysiek bij elkaar komen om in gezamenlijkheid verbinding te zoeken met God. Tegelijkertijd willen we bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren en het terugdringen van de verspreiding van het Corona virus.

Daarom zetten we enkele afspraken op papier voor als we fysiek samenkomen in het Hoge Licht of een andere binnen locatie.

 • Via het bestuur of de koster worden afspraken gemaakt met de Immanuel gemeente over de tijden van het gebruik van het Hoge Licht. Hierbij wordt rekening gehouden met de vereisten van het luchten van de ruimte en het schoonmaken.
 • We registreren iedereen die aanwezig is bij een bijeenkomst. Dit bewaren we ook enkele weken om in geval van nood te kunnen achterhalen wie er aanwezig was bij een bijeenkomst op een bepaald moment.
 • De deuren van de kerk worden opengezet bij aanvang. Houd er bij eventueel wachten bij binnenkomst rekening mee dat je de anderhalve meter afstand bewaart.
 • In de kerk zijn één of meerder coördinatoren aanwezig om aanwijzingen te geven over het desinfecteren van handen, looproute en zitplaatsen.
 • Bij binnenkomst word je gevraagd of jij of je huisgeno(o)t(en) last heeft van verkoudheidsklachten of ziekteverschijnselen. Indien dit het geval is word je verzocht weer naar huis te gaan.
 • Bij binnenkomst staat desinfectiemiddel dat gebruikt kan worden om de handen te desinfecteren
 • Neem je jas mee naar je zitplaats. De garderobe is niet in gebruik om heen en weer lopen te voorkomen.
 • Tussen kerkgangers wordt anderhalve meter afstand gewaarborgd door de stoelen zodanig neer te zetten dat dit mogelijk is. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • In verband met samen zingen wordt er ook rekening mee gehouden dat stoelen niet direct achter elkaar staan op 1,5 meter.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
 • Graag het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
 • Na afloop van de samenkomst wordt de ruimte weer gelucht en schoongemaakt.

Versie 14 juli 2020

(Dit document is geschreven als gebruiksplan in het kader van Corona maatregelen en gaat uit van de richtlijnen van de PKN. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.)

Wil je het Corona-protocol uitprinten, dan vind je hier een pdf-bestand:Afspraken rond bijeenkomsten van Traject24 in het Hoge Licht 14 juli

Digitale Gebedsdoos

12 april 2020

Digitale Traject24-Gebedsdoos

Gedurende deze Corona-tijd kunnen we gebedsonderwerpen digitaal doorgeven aan het gebedsteam. We hebben daar een e-mail-adres voor aangemaakt: gebedsdoos@traject24.nl. Dus graag vanaf nu eventuele gebedsverzoeken naar dit e-mail-adres sturen. Zo blijven we met en voor elkaar bidden!