Bericht van het bestuur

29 juli 2020

 

Wie coördineert wat?

In de afgelopen periode hebben er meer mensen nagedacht over de bijdrage die ze willen en kunnen leveren aan Traject24. Dit leidt ertoe dat er nieuwe mensen een coördinerende rol gaan vervullen op vertrouwde plekken. We zijn heel erg blij met de grote betrokkenheid van zo veel mensen bij Traject24. En dat gaat verder dan alleen coördinatie. Maar om het een beetje overzichtelijk te houden beginnen we met te noemen wie daar een rol in vervult. Dit overzicht wordt ongetwijfeld verder aangevuld in de komende tijd.
• Dina de Lange heeft toegezegd de secretarisrol in het interim-bestuur te willen en kunnen vervullen.
• Wipkje Marchal gaat aan de slag als coördinator voor de kinder- en jongerenprogramma’s.
• Irene van Houwelingen wordt de bijeenkomsten-coördinator.
• Herman van Wijngaarden blijft inhoudelijk betrokken voor de kring-invullingen en start als sprekerscoördinator.
• Ellie Doorn is kringcoördinator.
• Lisa Stoffer wordt samen met Rozemarijn de muziekcoördinator.
• Marjolein Nijst gaat met een team aan de slag voor de communicatie.
• Feiko Vermeulen en Jan Doorn sturen het geluidsteam aan.
• Albert Brunnenkreef blijft op zijn post als koster-coördinator.
• Rein Zoethout zet zijn betrokkenheid in de ZWO-werkgroep voort.
• Jan-Jaap Snoep is onze Kerkrentmeester.

Bericht van het bestuur

29 juli 2020

 

Bereikbaarheid bestuur in de vakantieperiode

In de komende vakantieperiode gaan de leden van het bestuur ook lekker even weg. Als je ons voor dringende zaken wilt bereiken kun je gebruik maken van het mailadres bestuur@traject24.nl. De bestuursleden die niet met vakantie zijn houden dit e-mailadres in de gaten.

Bericht van het bestuur

14 juli 2020

 

Bekijk hier het eerste bericht van het nieuwe bestuur waarin wordt toegelicht waar ze mee bezig zijn.  Het mailadres waar naar wordt verwezen is traject24@gmail.com

Klik hier om het bericht te bekijken!  

Traject24

Coronaprotocol

’t Hoge Licht

14 juli 2020

Afspraken rond bijeenkomsten van Traject24

in ’t Hoge Licht

Er zijn ondertussen diverse wijzigingen in de RIVM richtlijnen waardoor een update van het Coronapotocol nodig is. Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht. De belangrijkste wijzigingen zijn:

– vooraf aanmelden hoeft niet meer. Aanwezigen worden bij binnenkomst geregistreerd.
– de opmerking over samenzang is eruit gehaald; we mogen weer zingen mits het kerkgebouw voldoet aan bepaalde voorwaarden. Het Hoge Licht voldoet aan deze voorwaarden. 

 

Gelukkig kunnen we als gemeente weer fysiek bij elkaar komen om in gezamenlijkheid verbinding te zoeken met God. Tegelijkertijd willen we bijdragen aan het beschermen van de meest kwetsbaren en het terugdringen van de verspreiding van het Corona virus.

Daarom zetten we enkele afspraken op papier voor als we fysiek samenkomen in het Hoge Licht of een andere binnen locatie.

 • Via het bestuur of de koster worden afspraken gemaakt met de Immanuel gemeente over de tijden van het gebruik van het Hoge Licht. Hierbij wordt rekening gehouden met de vereisten van het luchten van de ruimte en het schoonmaken.
 • We registreren iedereen die aanwezig is bij een bijeenkomst. Dit bewaren we ook enkele weken om in geval van nood te kunnen achterhalen wie er aanwezig was bij een bijeenkomst op een bepaald moment.
 • De deuren van de kerk worden opengezet bij aanvang. Houd er bij eventueel wachten bij binnenkomst rekening mee dat je de anderhalve meter afstand bewaart.
 • In de kerk zijn één of meerder coördinatoren aanwezig om aanwijzingen te geven over het desinfecteren van handen, looproute en zitplaatsen.
 • Bij binnenkomst word je gevraagd of jij of je huisgeno(o)t(en) last heeft van verkoudheidsklachten of ziekteverschijnselen. Indien dit het geval is word je verzocht weer naar huis te gaan.
 • Bij binnenkomst staat desinfectiemiddel dat gebruikt kan worden om de handen te desinfecteren
 • Neem je jas mee naar je zitplaats. De garderobe is niet in gebruik om heen en weer lopen te voorkomen.
 • Tussen kerkgangers wordt anderhalve meter afstand gewaarborgd door de stoelen zodanig neer te zetten dat dit mogelijk is. Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • In verband met samen zingen wordt er ook rekening mee gehouden dat stoelen niet direct achter elkaar staan op 1,5 meter.
 • Volg de aangewezen looproutes.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren.
 • Graag het bezoek aan het toilet in de kerk tot een minimum beperken.
 • Na afloop van de samenkomst wordt de ruimte weer gelucht en schoongemaakt.

Versie 14 juli 2020

(Dit document is geschreven als gebruiksplan in het kader van Corona maatregelen en gaat uit van de richtlijnen van de PKN. De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.)

Wil je het Corona-protocol uitprinten, dan vind je hier een pdf-bestand:Afspraken rond bijeenkomsten van Traject24 in het Hoge Licht 14 juli

Digitale Gebedsdoos

12 april 2020

Digitale Traject24-Gebedsdoos

Gedurende deze Corona-tijd kunnen we gebedsonderwerpen digitaal doorgeven aan het gebedsteam. We hebben daar een e-mail-adres voor aangemaakt: gebedsdoos@traject24.nl. Dus graag vanaf nu eventuele gebedsverzoeken naar dit e-mail-adres sturen. Zo blijven we met en voor elkaar bidden!

Bestuursverslagen

De verslagen van de bestuursvergaderingen van Traject24 worden hier in beknopte vorm geplaatst – als pdf-bestand. Als je ‘erop klikt’, opent het pdf-bestand zich.

Heb je er vragen over, schiet dan een van onze bestuursleden aan.

Meest recente verslagen op een rij

• Bestuursverslag 11 mei: T24-Bestuur-2020-05-11(Beknopt)

• Bestuursverslag van 5 mei: T24-Bestuur-2020-05-05(Beknopt)

• Bestuursverslag van 6 april: T24-Bestuur-2020-04-06(Beknopt)

• Bestuursverslag van 30 maart: T24-Bestuur-2020-03-30(Beknopt)

• Bestuursverslag van 2 maart: T24-Bestuur-2020-03-02(Beknopt)

• Bestuursverslag van 3 februari: T24-Bestuur-2020-02-03(Beknopt)

• Bestuursverslag van 6 januari 2020: T24-Bestuur-2020-01-06(Beknopt)

• Bestuursverslag van 2 december 2019: T24-Bestuur-2019-12-02(-Beknopt-)

• Bestuursverslag van 4 november 2019: T24-Bestuur-2019-11-04(Beknopt)

• Bestuursverslag van 7 oktober 2019: T24-Bestuur-2019-10-07(Beknopt)

• Bestuursverslag van 9 september 2019: T24-Bestuur-2019-09-09(Beknopt)

Online-Inloop
Elke woensdagavond beleggen we in deze corona-tijd van 20.00-21.00 een Online-Inloop. Eigenlijk moet je dit zien als een Online-vorm van met elkaar koffie drinken en bijpraten, zoals we dat op zondag voor of na de bijeenkomst doen. Je bent natuurlijk niet verplicht om eraan mee te doen; kom gewoon als je zin hebt.

Hoe je Zoom moet installeren en ermee moet werken staat in een pdf-bestand dat Sjaak en Jacqueline voor Traject24 hebben opgesteld. Je vindt het hier:

Gebruik van Zoom in T24

Inloggen op de Online-Inloop op woensdagen om 20.00 uur

De link hiervoor publiceren we steeds in de Traject24-weekbrief die op woensdag verschijnt.

Gebed voor en door de kerken in Nederland

Een vraag van Alpha-Nederland: Bid je met ons mee? Tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we tien dagen lang een gebed voor en door de kerken in Nederland.

Gebed voor en door de kerken in Nederland

In samenwerking met voorgangers, priesters en leiders uit de achterban schreef Alpha een eensgezind gebed van en voor de kerken in Nederland.
Met dit gebed willen we woorden geven aan ons verlangen naar en gebed om:
– de eenheid van de kerken
– de evangelisatie van ons land
– de transformatie van de samenleving
– de hoop en verwachting die we hebben voor de kerk in Nederland
Laten we dit gebed in deze tien dagen eensgezind meebidden.
Je vindt dit gebed hieronder. Voor meer versies kun je terecht op de website van Alpha.

Je kunt ook deze pdf downloaden of printen:

Gebed+voor+en+door+de+kerk+A4-poster