Vertrouwenspersoon

In het kader van ‘veilige gemeente’ heeft de Algemene Kerkenraad een vertrouwenspersoon aangesteld: mevrouw Elly Samsom-Spek te Driebergen. Met deze benoeming volgen wij het landelijk beleid van de Protestantse Kerk in Nederland. De kerk dient een gemeenschap te bieden waarin mensen in vrijheid en vertrouwen samenkomen en hun geloof vormgeven. Een vertrouwenspersoon is aanspreekbaar wanneer zich onverhoopt situaties voordoen waarin een gemeentelid zich in een contact niet veilig voelde.
Wij hebben in Elly Samsom iemand bereid gevonden die over een zeer ruime ervaring in de omgang met mensen beschikt. Zij heeft zich door de jaren heen laten kennen als betrokken, betrouwbaar en kundig. Ze werkte in diverse functies als orthopedagoog en momenteel als gezondheidspsycholoog met jonge kinderen en gezinnen. Elly Samsom is lid van de wijk Catharijne. Ze is vertrouwenspersoon voor alle drie wijken, dus ook voor Traject24 en de Immanuël-wijkgemeente.
Haar adres is Lindelaan 7, 3971 HA Driebergen. Telefonisch is zij te bereiken onder 06-15486015 of 0343-532471.

Driebergse Raad van Kerken

Namens Traject24 neemt Annelies van Dijk deel aan de Driebergse Raad van Kerken. In de zomer heeft de landelijke Raad van Kerken een gespreksnotitie gepubliceerd met als titel ‘Naar een duurzame toekomst’. Het pdf-bestand van deze gespreksnotitie kun je hier bekijken of downloaden:

Visienota-Naar-een-duurzame-toekomst-zomer2022