Diaconie

Binnen Traject24 zijn twee diakenen werkzaam.
• 1: is momenteel een vacature
(voor algemene diaconale zaken)
• Rein Zoethout  
(voor ZWO – Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking)
0343 521700 – rkz@hetnet.nl

De 1e diaken is aanspreekpunt voor onze gemeenschap als het gaat om klussendienst, naar de kerk rijden, schuldhulpmaatje, e.d. Hij doet op plaatselijk niveau mee met de Diaconie van de Prot. Gemeente Driebergen (voor website klik hier).

Rein legt zich speciaal toe op alle aspecten die te maken hebben met de ZWO-activiteiten en initiatieven.

De diakenen zorgen ook voor de wekelijkse collectes en begeleiden de avondmaalsvieringen.

Collecte-bestemmingen

De collectebestemmingen worden steeds in de zondage bijeenkomst bekendgemaakt.