Downloads

Hier vind je bestanden, die je kunt downloaden om te printen, te bekijken of met anderen te delen.

Voor wie iets te declareren heeft:

Declaratiefomulier; dit dient rechtstreeks aan het Kerkelijk Bureau verstuurd te worden: facturen@pg-driebergen.nl

Predikantendeclaratie voor sprekers in onze bijeenkomsten; ook dit formulier dient rechtstreeks aan het Kerkelijk Bureau verstuurd te worden: facturen@pg-driebergen.nl

Over betaaldata van de declaraties:
Het Kerkelijk Bureau werkt met vaste betaaldata t.a.v. declaraties; eens per 2 weken.

Bestanden

Registratieformulier om je op te geven als lid van Traject24: T24-Aanmelding-Lidmaatschap-2018

Toezeggingsformulier Zendelingen (oktober 2016): t24-gevenaanzendelingen

Declaratieformulier als excel-bestand: Declaratieform-Traject24

Declaratieformulier als pdf-bestand (om ‘met de hand’ in te vullen): Declaratieformulier-Traject24

Predikantendeclaratie als excel-bestand (voor predikanten en sprekers in onze bijeenkomsten): Predikantendeclaratie(Traject24)