Dit is het interim-bestuur van Traject24:
• Hester Touwen, voorzitter (hestertouwen@gmail.com)
• Frank van den Heuvel (fjcvandenheuvel@gmail.com)
• Rozemarijn Vrijland (rozemarijn_vrijland@yahoo.com)
• Edward de Kam (edekam@solcon.nl)
• Dina de Lange, secretaris (dinapape2@gmail.com)
Berichten aan het bestuur mogen worden gestuurd naar: bestuur@traject24.nl.

Praktische zaken:
Voor het reserveren van zaalruimte e.d. is Corrie Boereboom aanspreekpunt; uitgebreide informatie is te vinden onder allerlei/praktische-zaken.

Beheer website:
Roel Vermaas
traject24@gmail.com
(tel. 0343–517768 of 06–22390284)

Predikant:
Hariët Tarpeh was 2 jaar lang onze parttime predikant; zij nam op 5 juli 2020 afscheid van ons. De predikantsplaats is nu dus onbezet. Bij dringende situaties kun je het beste contact opnemen met een van de bestuursleden.

 

Traject24 is onderdeel van de Protestantse Gemeente Driebergen
Adres kerkelijk bureau:
De Lei 86 – 3971 CA Driebergen
pgdriebergen@xs4all.nl
Tel.: 0343 –  513570
Open: donderdag 8.30-11.30 uur