Geven aan de Traject24

We maken het met elkaar mogelijk om kerk te zijn en dat geldt ook in financieel opzicht.
Daarbij geven we met elkaar geldt voor:
1. De kerk
2. De diaconie
Met de bijdragen voor de kerk maken we het mogelijk om met elkaar kerk te zijn en dit te delen met onze dorpsgenoten; want om onze bijeenkomsten en activiteiten mogelijk te maken is geld nodig. De bijdragen die in het kader van ‘kerk’ worden gegeven door leden van Traject24 komen ook echt ten goede aan onze gemeente. De penningmeester voor Traject24 (kerkrentmeester) houdt zicht op de inkomsten en uitgaven die specifiek voor Traject24 worden gedaan.

De bijdragen voor de diaconie komen ten goede aan een veelvoud van doelen, zowel dichtbij als ver weg, en hebben primair tot doel ‘het tegemoet komen aan noden van onze medemensen’. Jaarlijks worden de doelen waaraan gegeven wordt, vastgesteld door het college van diakenen (kijk hier voor meer informatie). De meeste giften die aan internationale bestemmingen worden gegeven, worden in samenwerking met de ZWO (Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking) georganiseerd.

De gemeente kent een zogenaamde ‘ANBI status’ waardoor giften belastingaftrekbaar zijn. Meer informatie over de ANBI status is hier te vinden. (https://www.pgdriebergen.nl/anbi)

Nieuwe geef-app

Zondag 10 oktober gaf Jan-Jaap Snoep tijdens het gemeente-info-moment een uitleg over de nieuwe app die in de Protestantse Gemeente Driebergen (PGD) gebruikt gaat worden voor het geven aan de zondagse collectes. Dit pdf-bestand is wat hij erover op de beamer liet zien:

Traject24-Nieuwe App(okt2021)

Geld geven gebeurt in de kerk op twee manieren:
1. Bij de zondagse collectes
2. Op basis van (maandelijkse) toezeggingen

Zondagse collectes
Op zondag wordt er altijd voor twee bestemmingen gecollecteerd. Voor de kerk en voor een specifieke bestemming van de diaconie. In de weekbrief en in de zondagse bijeenkomst wordt bekendgemaakt wat de specifieke bestemming van die zondag is.
Als je je bijdrage voor de collectes belastingaftrekbaar wilt laten zijn, gebruik dan de collecte-app in de kerk of maak je geld over via de genoemde bankrekeningen.

Toezeggingen overmaken
Jaarlijks wordt in januari tijdens de landelijke actie ‘Kerkbalans’ een verzoek gedaan voor een periodieke toezegging. Het is natuurlijk fijn als er op voorhand zicht is op een deel van de toezeggingen die worden gedaan. Maar het is niet verplicht en ook zonder toezegging kun je in de loop van het jaar geld geven.
Kerk:
Bankrekening: NL 28 RABO 0373 7182 41 t.n.v. CvK Prot. Gem. Driebergen onder vermelding van Kerkbalans Traject24 + maand/jaar van de bijdrage.
Diaconie:
Bankrekening: NL 47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Driebergen met vermelding van de bestemming.

Voor bijzondere situaties kan er een apart beroep gedaan worden op een bijdrage. Voor de mensen die het PGD-brede kerkblad ontvangen, wordt jaarlijks een bijdrage gevraagd. Als er een specifiek doel is dat in de loop van het jaar bekend wordt, door bijvoorbeeld een ramp, dan kan er een verzoek gedaan worden voor een specifieke gift via de solidariteitskas. Hierover ontvangen gemeenteleden doorgaans een speciale brief.
Overige bankrekeningnummers:
• NL 53 RABO 0373 7182 76 – voor je bijdrage aan het kerkblad.
• NL 75 RABO 0373 7182 68 – voor je bijdrage aan de solidariteitskas.