Visie jeugdwerk Traject24

De visie op het jeugdwerk(*) binnen Traject24 vloeit voort uit 3 basisprincipes:
1. Kinderen en tieners zijn een volwaardig onderdeel van de gemeente.
2. Jeugdwerk gaat over wie God is en wat geloven betekent voor je dagelijks leven.
3. Groeien kan alleen binnen veilige relaties.

1. De hele gemeente is betrokken bij kinderen en tieners
Kinderen en tieners zijn een volwaardig onderdeel van de gemeente. Jeugdwerk omvat daarom meer dan alleen het halfuur dat de kinderen elke zondag in de eigen groep doorbrengen. Ook binnen de kerkdienst en andere ontmoetingen hebben de kinderen een plek. Daarom hebben we oog voor en geduld met de kinderen en bieden we hen ruimte voor hun unieke inbreng.
Als gemeenteleden willen we een generatie zijn die de volgende generatie opvoedt in geloof en dit samen met hen handen en voeten geeft. Naast aandacht voor de kinderen hebben we ook aandacht voor hun ouders. We weten immers dat geloven allereerst thuis begint.
Vanaf de bovenbouwgroep worden kinderen aangemoedigd om een plek te vinden waar ze mee kunnen bouwen aan de gemeente en hun talenten kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld binnen de muziek, de koffiedienst, het beameren of het oppassen bij de onderbouwgroep.

2. Jeugdwerk gaat over wie God is en wat geloven betekent voor je dagelijks leven
Binnen het jeugdwerk wordt, binnen de verschillende groepen op een eigen niveau, met elkaar gesproken over wie God is en wat het betekent om met Hem te leven. Ook worden kinderen vertrouwd gemaakt met de bijbel. Dat doen we door het lezen van Bijbelverhalen, door met elkaar te praten over de betekenis van deze verhalen voor ons en in onze tijd en door samen te bidden voor wat ons bezighoudt. Voor de verschillende groepen wordt gebruik gemaakt van programma’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen in die groep.

3. Groeien kan alleen binnen veilige relaties
Jeugdwerk is meer dan alleen kennisoverdracht. We vinden het belangrijk dat de kinderen binnen de groepen elkaar leren kennen en dat er een veilige en gezellige sfeer heerst. Ieder kind is welkom en er is ruimte voor ieders verhaal. We zetten, zowel binnen de kinderwerkmomenten als daarbuiten, in op ontmoetingen waarin we de kinderen stimuleren om een relatie op te bouwen en er voor elkaar te zijn. Als kinderwerkers nodigen we kinderen daarnaast uit om mee te denken in de actiiteiten die we ondernemen. We proberen met kinderen in gesprek te zijn, samen op te trekken en te luisteren naar elkaar.

*onder jeugdwerk verstaan we kinderwerk voor kinderen van 0-12 jaar en tiener- en jongerenwerk vanaf 12 jaar. In het document wordt gesproken over kinderen om zo niet onnodig uit te wijden in terminologie.