KidsTraject24

Visie (seizoen 2021-2022)

Afgelopen (corona-)jaar hebben we de tijd gehad om na te denken over een visie op het kinderwerk. In eerdere gesprekken is de wens naar voren gekomen om de kinderen te verdelen over 3 groepen.
Groep 1 – 0 tot 4 jarigen
Groep 2 – 5 tot 9 jarigen
Groep 3 – 10 tot 12 jarigen

* Ouders bekijken zelf waar hun kind het beste past.
* Alle ouders draaien 1x in de 6 weken mee.
* Het streven is om met 2 mensen een groep te draaien, beginnend bij Groep 1 waar de meeste handen nodig zijn.
* Elke groep heeft een eigen programma – zie kopje Programma voor meer info.
* Elke groep heeft een eigen coördinator als aanspreekpunt.
* Voor algemene zaken kun je terecht bij Rozemarijn Vrijland (rozemarijn_vrijland@yahoo.com) en zij maakt ook deel uit van het bestuur van Traject24.

We zullen in de loop van het jaar het programma evalueren om zo met elkaar verder te bouwen naar een fijn en passend kinderwerkprogramma waar ontmoeting, vriendschap en God beter leren kennen centraal zullen staan.

Een nieuw avontuur!

Kinderen zullen ook regelmatig (1 x in de maand) in de samenkomst blijven, om ook daar te ontdekken waar hun talenten liggen. Als hele gemeente dragen we hier verantwoordelijkheid voor, kinderen ’taakjes’ laten doen, uitnodigen om iets bij te dragen. Dit is een nieuw avontuur dat we graag met elkaar willen ontdekken. We geloven dat God door kinderen heen werkt en willen ook zijn liefde uitdragen door hen welkom te heten in de volwassen-samenkomsten. We proberen te luisteren naar de ideeën van kinderen en geven hier ruimte aan.
Zo hopen we dat kinderen in een vroeg stadium ontdekken wat voor gaven en talenten ze van God hebben gekregen.

Programma

We gaan komend seizoen (2021-2022) starten met 2 nieuwe programma’s!
Voor Groep 2 zal dat het materiaal zijn van de Henkie Show. De kinderdienst begint met het samen kijken van een aflevering waarin een Bijbelverhaal uitgelegd wordt door middel van poppen. Elke kinderwerker kan daarna zelf bepalen welke werkvorm hij/zij gaat doen om het verhaal meer te laten leven.
Op de website – www.dehenkieshow.nl/aflevering – zijn alle afleveringen te vinden met extra werkvormen (spelletjes/liedjes/filmpjes/knutselwerkjes enz.). In het rooster staat welke aflevering aan de beurt is.

Voor Groep 3 hebben we het materiaal van Coen Nuijten, een boekje dat gaat over de geestelijk wapenuitrusting. Met leuke verhalen en opdrachten helpt hij kinderen begrijpen wie de Heilige Geest is en hoe ze de gaven van de Geest kunnen gebruiken.
Samen lezen de kinderen het avontuur van Juda en Guus, twee vrienden die op ontdekkingstocht gaan. Elke kinderdienst staat er een andere pijl centraal, die ze na het lezen en bespreken van het verhaal met elkaar gaan maken en ophangen in de ruimte. Ook is er genoeg ruimte om te tafelvoetballen, een spelletje te doen, samen te knutselen of te lezen.

Kidszondag – 3e zondag van de maand

Elke 3e zondag van de maand is er Kidszondag! Een wat meer feestelijke bijeenkomst waar alle groepen lekker bij elkaar zullen zijn.

Eend (ons PKN-huisdier) heeft inmiddels harten veroverd. Elke maand wordt hij verloot aan een van de gezinnen die op hem mogen passen. Hij heeft een rugzakje mee en daarin zit: een pyjama, een tandenborstel, een knuffeltje, een schrijfboekje en een kinderbijbel. Het is de bedoeling dat het gezin elke dag voorleest aan Eend, hij woont wel in ’t Hoge Licht maar kent de verhalen van de Here God nog niet zo goed want hij zit altijd opgesloten in zaal 5 (waar Groep 3 zit). Daar is gelukkig verandering in gekomen; een van de kinderen van Traject24 kwam op het idee om Eend te laten logeren tijdens Corona-tijd. Dit is zo’n succes dat we daar ook dit seizoen mee doorgaan.

Tijdens deze samenkomsten kunnen ook ideeën bedacht en uitgewerkt worden om te doen tijdens de volwassen-bijeenkomsten. Iedere kinderwerker is vrij om hieraan bij te dragen. Samen luisteren naar een verhaal, een film kijken, voetballen op het veld, lekker knutselen en spelen met elkaar, dat kan allemaal.

Voor vragen: Rozemarijn Vrijland (rozemarijn_vrijland@yahoo.com)

Visie jeugdwerk Traject24 (juni 2022)

De visie op het jeugdwerk(*) binnen Traject24 vloeit voort uit 3 basisprincipes:
1. Kinderen en tieners zijn een volwaardig onderdeel van de gemeente.
2. Jeugdwerk gaat over wie God is en wat geloven betekent voor je dagelijks leven.
3. Groeien kan alleen binnen veilige relaties.

1. De hele gemeente is betrokken bij kinderen en tieners
Kinderen en tieners zijn een volwaardig onderdeel van de gemeente. Jeugdwerk omvat daarom meer dan alleen het halfuur dat de kinderen elke zondag in de eigen groep doorbrengen. Ook binnen de kerkdienst en andere ontmoetingen hebben de kinderen een plek. Daarom hebben we oog voor en geduld met de kinderen en bieden we hen ruimte voor hun unieke inbreng.
Als gemeenteleden willen we een generatie zijn die de volgende generatie opvoedt in geloof en dit samen met hen handen en voeten geeft. Naast aandacht voor de kinderen hebben we ook aandacht voor hun ouders. We weten immers dat geloven allereerst thuis begint.
Vanaf de bovenbouwgroep worden kinderen aangemoedigd om een plek te vinden waar ze mee kunnen bouwen aan de gemeente en hun talenten kunnen ontdekken. Bijvoorbeeld binnen de muziek, de koffiedienst, het beameren of het oppassen bij de onderbouwgroep.

2. Jeugdwerk gaat over wie God is en wat geloven betekent voor je dagelijks leven
Binnen het jeugdwerk wordt, binnen de verschillende groepen op een eigen niveau, met elkaar gesproken over wie God is en wat het betekent om met Hem te leven. Ook worden kinderen vertrouwd gemaakt met de bijbel. Dat doen we door het lezen van Bijbelverhalen, door met elkaar te praten over de betekenis van deze verhalen voor ons en in onze tijd en door samen te bidden voor wat ons bezighoudt. Voor de verschillende groepen wordt gebruik gemaakt van programma’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen in die groep.

3. Groeien kan alleen binnen veilige relaties
Jeugdwerk is meer dan alleen kennisoverdracht. We vinden het belangrijk dat de kinderen binnen de groepen elkaar leren kennen en dat er een veilige en gezellige sfeer heerst. Ieder kind is welkom en er is ruimte voor ieders verhaal. We zetten, zowel binnen de kinderwerkmomenten als daarbuiten, in op ontmoetingen waarin we de kinderen stimuleren om een relatie op te bouwen en er voor elkaar te zijn. Als kinderwerkers nodigen we kinderen daarnaast uit om mee te denken in de actiiteiten die we ondernemen. We proberen met kinderen in gesprek te zijn, samen op te trekken en te luisteren naar elkaar.

*onder jeugdwerk verstaan we kinderwerk voor kinderen van 0-12 jaar en tiener- en jongerenwerk vanaf 12 jaar. In het document wordt gesproken over kinderen om zo niet onnodig uit te wijden in terminologie.