Kinderen zijn in Traject 24 van harte welkom!

Kinderdienst

We streven ernaar altijd* een kinderdienst te organiseren voor de kinderen tijdens de zondagdienst. Bij aanvang van de zondagdienst mogen de kinderen eerst met ouders/ begeleiders mee naar de grote zaal. Na de start en het zingen van een aantal liederen zal worden genoemd dat de kinderen naar hun eigen ruimte mogen.

Er zijn in totaal 3 groepen:
–       Onderbouw (0 jaar t/m groep 2)
–       Middenbouw (groep 3 t/m groep 5)
–       Bovenbouw (groep 6 t/m groep 8)

De kinderdiensten zijn altijd onder leiding van minimaal 2 volwassenen. We bidden samen, praten samen, lezen bijbel en doen spelletjes of maken een knutsel. Als richtlijn voor de inhoud van deze kinderdiensten maken we gebruik van Bijbel Basics, een methode voor kinderen waarin de Bijbel centraal staat. Deze wordt uitgegeven door het NBG. Voor meer informatie zie: Wat is Bijbel Basics? – Bijbel Basics

Om de onderlinge relaties te versterken organiseren we een paar keer per jaar een leuke activiteit voor de kinderen van de midden- en bovenbouw, zoals bowlen of een bbq.

*Muv de speciale MenUdiensten. Hierbij zijn midden- en bovenbouw welkom in de grote dienst. Daarnaast is er voor de kinderen van de bovenbouw 1x per kwartaal de mogelijkheid om te ‘oefenen’ in de grote dienst.

Schaken

Voor kinderen van de basisschoolleeftijd die interesse hebben in schaken, wordt er schaakles gegeven. Op vrijdagmiddag van 12.45u-13.45u geeft Eddy de Pender schaakles bij hem thuis.

Bidopa’s en oma’s

Binnen de gemeente zijn er volwassenen van oudere generaties die specifiek bidden voor kinderen van 1 gezin. Zij worden wel de bidopa’s en oma’s genoemd. Als je als ouders hier interesse in hebt, kun je dit aangeven. Er worden dan contactgegevens uitgewisseld zodat er kennisgemaakt kan worden. Naast dat het heel waardevol is om als ouders te weten en merken dat er voor je kinderen gebeden wordt, zorgt het ook voor extra verbinding tussen de generaties.

Voor vragen en/of opmerkingen over het bovenstaande of andere zaken mbt jeugdwerk kunt u mailen naar: jeugdwerk@traject24.nl