Lezing Paasevangelie (Johannes 20:1-18)

Tijdens een (online) overleg met de Raad van Kerken Driebergen kwamen we op het idee om met Pasen iets gezamenlijks te doen. Als een teken van hoop in deze vreemde (Corona)tijd. We kwamen uit bij het Paasevangelie, dat voorgelezen wordt door verschillende mensen uit Driebergen. Iedere kerk nam de verantwoordelijkheid voor een aantal filmpjes en Rozemarijn heeft het geheel gemonteerd tot dit resultaat.

Dit is de link naar YouTube.

Dansen met Pasen

Daarnaast kwam het verlangen om samen iets nieuws te maken. Rozemarijn heeft eerder een dans gemaakt voor Pasen in Traject24 en wilde dit graag doen met vrijwilligers uit de verschillende kerken. Na een oproep was er voldoende animo om het idee vorm te geven. Henk en Els (van buitenplaats Broekbergen) waren ook enthousiast over dit idee en al snel werd de bijzondere kapel daar omgedoopt als filmlocatie voor de dansen. In een kort weekend hebben we met elkaar kennis gemaakt en ideeën uitgewisseld door bewegingen te laten zien. Een spannend project voor ons allemaal! Ries (Catharijne) heeft het geheel mooi gefilmd en gemonteerd. Gosse en Adé (Traject24) hebben de ondertiteling verzorgd. Het was leuk, goed en mooi om dit als kerken gezamenlijk te creëren.

Het zijn dus twee filmpje geworden:
1. In de aanloop naar Goede Vrijdag een versie van Opwekking 778 (Hoe lang, o Heer, vergeet U mij nog).

Dit is de link.

2. De ’Dans van Hoop’ (vertoond in de Paasdiensten in de verschillende kerken); uitgevoerd op het lied ’Als de reis mij zwaar valt’ van Sela.

Dit is de link.