Traject24 ontmoeting

van zondag 12 juli

De online-ontmoetingen zijn te bekijken op kerkdienstgemist. 

klik hier om de uitzending van zondag 12 juli te bekijken.

Zondag 12 juli

In de online-ontmoeting van deze week wordt de volgende bijbeltekst gelezen:

Handelingen 8: 26-40

De liederen die worden gezongen zijn ondertiteld. Voor de vertaling van het liederen ‘I know who I am’ en ‘God will make a way’  klik op de titel.

Vertaling God will make a way

Vertaling I know who I am

Zondag 28 juni

In de online-ontmoeting van deze week wordt de volgende bijbeltekst gelezen:

Numeri 11: 4-7 en 16-20

De liederen die worden gezongen zijn ondertiteld.

Zondag 21 juni

In de online-ontmoeting van deze week wordt de volgende bijbeltekst gelezen:

Johannes 15 vers 16

De liederen die worden gezongen zijn ondertiteld. Voor de vertaling van het lied ‘Shine’ van Matt Redman klik op de titel.

Vertaling Shine Matt Redman

Zondag 14 juni

In de online-ontmoeting van deze week worden de volgende bijbelteksten gelezen:

Handelingen 16:19-34

Efeze 5:18-20

We zingen de volgende liederen:

(Klik op de titel voor de link)

Create in me a clean heart

Machtig God, sterke rots (dit lied is ondertiteld in de uitzending en heeft dus geen link) 

Zondag 17 mei

Klik op de titel voor de link

God van licht

Psalmen van nu psalm 34

Zegenlied

Zondag 10 mei

Klik op de titel voor de link

Machtig God, sterke rots

U bent mijn anker

Voorbedelied

Traject24online@gmail.com

Elkaar ontmoeten op 12 juli

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om fysiek bij elkaar te komen in ’t Hoge Licht. En al moeten we ons aan bepaalde richtlijnen houden, we zijn blij dat we de mogelijkheid hebben elkaar weer te ontmoeten. Iedereen is welkom op zondag 21 juli in ’t Hoge Licht om met elkaar naar de online-ontmoeting te kijken.

Vanaf 12.00 uur kan je binnenkomen en om 12.15 uur starten we de oline-ontmoeting. Wij hebben een registratieplicht en daarom willen wij je vragen om je vooraf op te geven. Dat kan per mail op dit adres traject24@gmail.com. Je kunt ook bellen of appen naar Marjolein op nummer 06-50053346. Je bent van harte welkom!!

In ’t Hoge Licht gaan dingen anders dan we gewend zijn. Bij binnenkomst word je ontvangen door een gastheer of gastvrouw die je wijzen welke route je moet volgen en waar je plaats kunt nemen. Je neemt je jas mee naar je stoel, iets te drinken neem je mee van huis en je beperkt het toiletbezoek zo veel mogelijk. Om je bezoek aan ’t Hoge Licht zo veilig mogelijk te laten verlopen voor jezelf en je broeders en zusters vragen wij je om het Corona Protocol Traject24 voor je komst aandachtig te lezen.

Coronaprotocol Traject24 t Hoge Licht

Meer (online) verbondenheid

We leven in een bijzondere tijd. Een tijd waarin we samen op zoek moeten naar nieuwe manieren om verbonden te blijven. Nu we niet meer iedere zondag samen kunnen komen is het een uitdaging om met elkaar te blijven delen, groeien en vieren. De verbondenheid in de kringen groeit maar er is ook een verlangen om gemeente-breed elkaar te blijven zien en horen. Wij hopen dat met dit nieuwe concept de verbondenheid blijft.

Traject24-online is een nieuw avontuur. Een avontuur dat we samen aangaan. Wij willen je dan ook vragen om samen met ons op weg te gaan en deel te nemen aan dit nieuwe concept. Laten we blijven ervaren dat we SAMEN zijn en vanuit die verbondenheid verder met elkaar optrekken.

Online-samenkomst

De samenkomsten worden niet meer vanuit ’t Hoge Licht uitgezonden, maar op het kanaal van kerkdienstgemist. Dit heeft een hoop voordelen en geeft nieuwe mogelijkheden; iedereen kan filmpjes opnemen vanuit huis. De filmpjes worden als een parelsnoer aan elkaar geregen en gemaakt tot één geheel. 

Op zaterdag ontvang je een extra editie van de Weekbrief met daarin de informatie over de Online-samenkomst op Vimeo.

Gratis workshop ‘ondertitelen’ door Theo

Elke week zijn een aantal mensen betrokken bij het realiseren van de online-ontmoetingen. Een vast team van 5 mensen maken het mogelijk dat er elke week een filmpjes geplaatst wordt op Vimeo. Vijf mensen met tien handen die naast hun dagelijkse werkzaamheden tijd vrij maken voor alles wat moet gebeuren. Dat betekend dat je keuzes moet maken bij alles wat er gedaan moet worden.

Voor dit moment zijn wij specifiek op zoek naar mensen die de liederen kunnen voorzien van een ondertiteling.

Omdat wij begrijpen dat niet iedereen de vaardigheden bezit om dit te doen biedt Theo een workshop ‘ondertitelen’ aan! Een één tot anderhalf uur legt Theo je uit hoe het moet. Het is makkelijker dan je denk, je moet alleen even weten welke tools je nodig hebt.

Wij zijn op zoek naar jou dus geef je op via traject24online@gmail.com

Bijdrage van de gemeente

De inhoud van de online-samenkomst maken we met z’n allen. Iedereen mag zijn of haar (creatieve) inbreng geven. Elke week is er een spreker die iets deelt uit het Woord en daarbij zal het muziekteam passende muziek kiezen. Daarnaast komt er een vaste rubriek: ‘Hoe gaat het met…?’ In deze rubriek vertelt een gemeentelid hoe het met hem of haar gaat. Maar wellicht wil je wel iets anders delen: een mooi gedicht, een pakkende tekst of een inspirerend filmpje. Alles is welkom en ook nieuwe ideeën worden aangemoedigd. De online-meeting laat zien wie wij zijn, Traject24, een gemeente die samen Jezus volgt, juist in deze tijd! In verbondenheid met elkaar en om anderen te bemoedigen.

Instructie voor ’t maken en verzenden van filmpjes

Voor het maken en verzenden van een filmpje hebben wij een instructie geschreven. Klik op onderstaande titel om naar de instructie te gaan

Instructie filmpjes maken en verzenden

Vind je het fijn als iemand langskomt om een filmpje op te nemen laat het ons weten. Stuur een mail naar traject24online@gmail.com of bel Jan Doorn op nummer 06-22744357 (tussen 19.30 en 20.30 uur)

 

 

 

 

 

 

 

Digitale Traject24-gebedsdoos

In deze tijd van Corona hebben we een digitale gebedsdoos. Stuur je gebedspunten naar: gebedsdoos@traject24.nl. Dorien zorgt er dan voor dat deze bij het gebedsteam komen. Zo blijven we met en voor elkaar bidden!

Collecte-bestemmingen

Het 1e collectedoel voor zondag 12 juli is ons plaatselijk gehandicapten-werk/ Café Goedenavond. Met deze collecte ondersteunen we het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, mensen mèt en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Samen leven, samen geloven? Gewoon Doen! Enkele van de vele activiteiten: Pastorale begeleiding, geestelijke verzorging en bevordering van integratie van mensen met een beperking onderling en in het dorp, bijbelgespreksgroepen, individuele catechese, doop- en belijdeniscatechese. En om de twee jaar een uitje.

De 2e collecte is voor de kerk.

We kunnen in de kerk geen collectes houden, maar we kunnen door een bankoverschrijving wel dit doel steunen.

Voor de 1e (diaconale) collecte via deze bankrekening: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie PGD met vermelding van doel en/of datum.
Voor collecte-bijdragen voor de kerk/Traject24 geldt dit rekeningnummer: NL28 RABO 0373 7182 41 t.n.v. CvK Prot. Gem. Driebergen, met vermelding van datum en doel ’kerk’.